Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення