перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення

55