Науково-методична діяльність кафедри

Підручники, навчальні посібникимонографії:

1. Рябенко Г.М., Сіренко Н.М., Кравченко А.С. Страхування : навчальний посібник. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 425 с.;

2. Шебаніна О.В., Клочан В.В., Рябенко Г.М. Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : підручник. –  Миколаїв : МНАУ, 2017. – 233 с.

3. Шебаніна О.В., Рябенко Г.М. Страхування: дивовижний світ страхування : навчальний посібник. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 225 с.

4. Білов Г.О. Креативна економіка: монографія. Миколаїв :МФКНУКіМ, 2013р.–60 с.

5. Клименко  С. О. Підходи до забезпечення платоспроможності підприємства у кризових умовах розвитку економіки. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи.  Монографія. Дніпропетровськ, 2016. С. 394 – 402

6. Клименко  С. О. Розвиток інноваційних процесів в управлінні освітньою діяльністю. Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства. Монографія. Черкаси, 2017. С. 440 – 450

7. Клименко С. О. Конкурентність навчального закладу як складова системи управління. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики. Монографія. Полтава-Київ-Прага, 2017.  С. 275 – 280 

8. Верланов Ю. Ю., Бурлан С. А., Верланов О. Ю. Управлінський облік: сучасна теорія і практика : навчальний посібник  Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  340 с. URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=357

9. Верланов Ю. Ю., Верланов О. Ю. Бізнес-планування: теорія та практика : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –244 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=343


Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Рябенко Г.М. Фінанси: методичні рекомендації для практичних занять здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання/ уклад. Г.М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 30 с.

2.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” для здобувачів вищої освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 35 с.

3.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 62 с.

4.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 30 с.

5.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 27 с.

6. Білов Г.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

7. Білов Г.О. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 52 с.

8. Білов Г.О. Робочий зошит з дисципліни «Банківська система» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 65 с.

9. Брайловський І.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Глобальна економіка” для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

10. Брайловський І.А. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 50 с.

11. Брайловський І.А. Курс лекцій з дисципліни “Глобальна економіка”.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. – 74 с.

12.  Жиленко В.П. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічна теорія” для здобувачів вищої освіти. Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. 16 с.

13. Жиленко В.П. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020.  50 с.

14.  Жиленко В.П. Курс лекцій з дисципліни «Економічна теорія». Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. 74 с.

15.Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 67 с.

16. Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Навчальний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 104 с.

17. Клименко С. О.. Облікова політика підприємств. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 58 с.

18. Верланов О.Ю.Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» для денної та заочної форми навчання. – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 60 с.

19. Верланов О.Ю.Робочий зошит з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 63 с.

 20. Верланов О.Ю. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни«Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.