Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Наукова робота

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

На кафедрі створено науковий гурток: «Флора рідного краю»

Число учасників: 12

Напрямки роботи гуртка:

  1. Вивчення рівня забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.
  2. Порівняльна характеристика впливу зовнішних факторів на процес накопичення біологічно активних речовин лікарськими рослинами.
  3. Розробка методів оцінювання стану рослин за зовнішніми ознаками.
  4. Рідкісні та зникаючі рослини Миколаївської та Херсонської області. Проблеми їх охорони.
  5. Вивчення лікарської флори Миколаївської та Херсонської та Одеської областей. Дослідження сировинних ресурсів.
  6. Вивчення рослин-паразитів, біологічно активних речовин, що ними накопичується та перспективи використання у медицині та фармації.

Значимість гуртка полягає у створенні матеріально-технічної бази для виконання здобувачами вищої освіти  фармацевтичного факультету курсових робіт з фармакогнозії, участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах.

Учасники гуртка збирають лікарську рослинну сировину, яка в подальшому може бути використана у якості наочного матеріалу для практичних занять з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

В перспективі – створення фітохімічної лабораторії та участь у науково-практичних конференціях.

Співпраця з іншими установами:

В рамках наукової роботи кафедра активно співпрацює з центром прогресивної медицини та фізичної реабілітації «ReaMed»