Наукова діяльність

2222 ОГЛОБЛІНА

МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

Проректор з наукової роботи ПВНЗ «Міжнаробний класичний університет ім. Пилипа Орлика»

кандидат фармацевтичних наук, доцент

 

Адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, ПВНЗ «МКУ  імені Пилипа Орлика»

Контактний тел. +380506218583

E-mail: omv.15@ukr.net

Одним із важливих розділів роботи ВНЗ є науково-дослідна робота та підготовка науково-педагогічних кадрів. Організацію, координацію та контроль за цією роботою здійснює наукова частина на чолі з проректором з наукової роботи.

Оглобліна М.В. закінчила Стахановське медичне училище у 1998 році за фахом «Фармація», у 2003 році закінчила Національну фармацевтичну академію (нині Національний фармацевтичний університет) за фахом «Фармація»,  у 2003 р. закінчила інтернатуру у ІПКСФ при НФаУ і отримала кваліфікацію «Провізор загального профілю».

Кандидат фармацевтичних наук з 2006 р. дисертацію за темою «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиаксидантів в ряду похідних тіазолідину» (спеціальність: 14.03.05 – фармакологія) захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті (науковий керівник – Заслужений діяч науки і техники України, д.мед.н., професор Лук’янчук В.Д.).

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії.

З 2013 року позаштатний  фахивець ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області.

Автор (співавтор) більше 50 друкованих робіт у т.ч. 9 навчально-методичних робіт та 2 патентів України на винахід.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ:

Основними напрямками роботи наукової частини є:

 • організація та координація науково-дослідної роботи;
 • організація видання наукових праць;
 • метрологічний контроль НДР;
 • міжнародне співробітництво;
 • організація і проведення наукових форумів;
 • впровадження результатів науково-дослідних робіт у практику;
 • забезпечення публікацій наукових праць;
 • організація роботи ради молодих вчених;
 • діяльність студентського наукового товариства.

 

 

 

І Міжнародна науково-практична конференція з нагоди  345 річчя Пилипа Орлика

«Борисфенійський симпозіум – 2017. Наука XXI століття: тенденції та перспективи»

11 жовтня 2017 р.

м. Миколаїв

Вельмишановні колеги!

 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика повідомляє, що відповідно до Реєстру наукових форумів України та плану наукового відділу 11 жовтня 2017 р. на базі університету відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція до 345-річчя Пилипа Орлика “Борисфенійський симпозіум – 2017. Наука XXI століття: тенденції та перспективи”.

Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених, науковців, практикуючих спеціалістів, які займаються дослідженням запропонованої тематики, взяти участь у тематичній роботі конференції.

З повагою,

Оргкомітет конференції

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення (секції):

 1. Актуальні питання світової культури: гармонійна єдність культури і природи.
 2. Формування національної самосвідомості: закордонний досвід та українські реалії.
 3. Міжнародна безпека та глобальні політичні процеси.
 4. Право, держава та громадянське суспільство в умовах українського і закордонного реформування.
 5. Формування професійно успішної особистості як ключова домінанта розвитку сучасної університетської освіти.
 6. Становлення та розвиток економіки: національний та закордонний досвід.
 7. Перспективи розвитку інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії в умовах ринкової економіки України.
 8. Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної наук.
 9. Здоров’язберігаючі технології розвитку особистості.

Анкета учасника

 «Борисфенійський симпозіум – 2017. Наука XXI століття: тенденції та перспективи»

11 жовтня 2017р.

 

П.І.П. автора (повністю) _ _________

Повна назва міста роботи (посада)/навчання________________

Науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання для студентів та аспірантів)____________

Номер та назва секції  ___________

Назва доповіді_________

Адреса для кореспонденції (телефон, факс, E-mail)   ___________________

Інше _______________________________

_______________________________

Форма участі у форумі:

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

 

Прошу зарезервувати для мене ___ місць у готелі

           з “___” ____________ 2017 р.

         по “__” _____________ 2017 р.

 

 

Дата__________Підпис ___________

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Реєстрація учасників буде проходити перед початком конференції.

Мови доповідей: українська, англійська, російська.

Робота конференції буде проходити у вигляді усних та стендових доповідей на пленарному та секційних засіданнях. Для участі в конференції необхідно надати тези доповідей та анкету учасника конференції на адресу Оргкомітету до 15 вересня 2017 р.

Адреса оргкомітету:

Для листування:

науковий відділ,    МКУ  імені Пилипа Орлика, вул. Котельна, 2, м. Миколаїв, 54003.

Email yevdokymova@ukr.net

Тел. +38(050)493-72-81 Євдокимова Наталя Олексіївна

За результатами доповідей буде надрукована Збірка матеріалів форуму.

Правила оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг публікації – дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.
 2. Заголовок повинен мати наступні дані:
  • УДК.
  • Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання.
  • Ініціали та прізвище наукового керівника науковий ступінь, вчене звання (для осіб без наукового ступеня).
  • Установа, в якій виконана робота, підрозділ установи (кафедра)
  • Назва роботи (жирним шрифтом) без скорочень, посередині листа (українська, російська, англійська).

До друку приймаються тези доповідей, підписаних авторами, з додаванням квитанції про оплату.

Організаційний внесок – 100 грн. для очної участі ( у вартість входить програма конференції, канцелярське приладдя, кава-брейк);   для   заочної участі – 50 грн. ( у вартість входить програма конференції, канцелярське приладдя).

 Вартість публікації – 100 грн.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Одержувач: Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика

р/р 26004455006259 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, КОД ЄДРПОУ 37992250.

з поміткою!!!   Підготовка тез  на конференцію

 

 

 

untitled-3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

молодих вчених та студентів

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ, ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»

В рамках проекту

«Мій науковий дебют: від учня та студента до професора»

 

Форми проведення: очна-заочна

 6-7 квітня 2017 р.

м. Миколаїв

Організатори зібрання

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АТ “ОТП БАНК”

 

Основні тематичні напрямки роботи наукового зібрання (секції):

 

 1. Суспільні науки (історія, мистецтво, психологія та інше).

2.Медичні та фармацевтичні науки (теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки).

 1. Економічні та юридичні науки (правознавство, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, комерційна діяльність, готельно-ресторанне обслуговування, видавнича справа та редагування).
 2. Математика та інформаційні технології (обслуговування комп’ютерних систем і мереж, комп’ютерна інженерія).
 3. Екологія (безпека життєдіяльності, охорона навколишнього середовища, геодезія, картографія, та землеустрій, землевпорядкування, туризм ).

Робочі мови зібрання: українська, російська, англійська.

Місце проведення зібрання: ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», вул. Котельна,2, м. Миколаїв, 54003, ауд. 9.

Початок роботи зібрання – 6-7 квітня 2017 р. о 1000 год.

За результатами роботи зібрання планується видання збірки матеріалів конференції. Також матеріали зібрання будуть розміщені на офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Вартість публікації 100 грн.

Для участі у зібранні необхідно до 25 лютого 2017 р. подати до оргкомітету зібрання: заявку, текст тез та копію документу про сплату (вартості публікації). Матеріали можна відправити на електронну адресу (e-mаil): mku.osvita@gmail.com з поміткою «для Оглобліної М.В.» або передати особисто, при цьому необхідно получити підтвердження щодо отримання матеріалів оргкомітетом.

 

Реквізити для сплати організаційного внеску: р/р 26004455006259 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, КОД ЄДРПОУ 37992250. Одержувач платежу: Університет ім. Пилипа Орлика !!!

Призначення платежу: підготовка тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ,  ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»

(6-7 квітня 2017 р.)– прізвище автора тез.

Контактні телефони:

+38 050 621 85 83 к.фарм.н., доцент Оглобліна Мирослава Володимирівна

+38 093 239 50 06 к.е.н., доцент Кондратʼєва Вікторія Федорівна 

  

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТА РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ,  ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ» (6-7 квітня 2017 р.)

До публікації приймаються оригінальні тези з основних напрямів роботи конференції.

Загальні положення

Для публікації тез автори подають до оргкомітету:

 1. Рукопис тез. Рукопис подається у друкованому та електронному вигляді (на диску DVD-RV). Друкований варіант матеріалів надається в одному екземплярі (сторінки з першої по останню не нумеруються) і надсилається за адресою: ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», вул. Котельна, 2, м. Миколаїв, 54003. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки тексту формату А4, включаючи таблицю, рисунок та список літератури.
 2. Заявку на участь у конференції – відомості про авторів.
 3. Копію документу про сплату організаційного внеску.

Електронні файли (повинні містити: тези, заявку, копію документу про сплату) надсилаються за вищезгаданою поштовою адресою на компакт-дисках або електронною поштою за адресою: e-mаil: mku.osvita@gmail.com

Автори з інших міст можуть надсилати тільки електронні файли, але повинні узгодити це з оргкомітетом зібрання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 • індекс УДК (верхній лівий кут, великими літерами, (шрифт – 14 пт);
 • назва тез (по центру, великими літерами, (шрифт – 14 пт )
 • ініціали та прізвище автора (-ів) (праворуч, курсивом, (шрифт – 14 пт)
 • науковий ступінь, посада ініціали та прізвище наукового керівника (шрифт – 14 пт;
 • повна назва установи, в якій виконанні дослідження та місто (праворуч, курсивом, (шрифт – 14 пт );
 • анотація та ключові слова  (курсив, шрифт – 14 пт., інтервал -1);
 • текст тез повинен бути набраний у форматі MSWord (97-2007), шрифтом Times New Roman, (шрифт – 14 пт; міжрядковим інтервалом – полуторний. В тексті тези не повинно бути порожніх рядків, між словами допускається тільки один пробіл.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркушу. Ліве поле – 20 мм, верхнє, нижнє, праве поле – 10 мм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Допускається тільки 1 рисунок. Підпис до рисунку повинен бути на мові оригіналу тез.

У тезах може бути тільки одна таблиця, яка набираються у програмі Microsoft Word, шрифтом 10. Таблиця повинна мати тематичний заголовок. Слово «Таблиця» друкуються з лівого боку, курсивом, далі – заголовок таблиці.

Формули та рівняння розташовують у тексті за допомогою редактора формул Microsoft Equation.

Хімічні формул вставляються безпосередньо в текст за допомогою редактора CS Chem Draw або Isis Draw.

 • список літератури (шрифт – 12 пт) нумерується у порядку посилання на літературні джерела в тексті, оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті статті посилання на літературу ставляться у квадратних дужках з зазначенням сторінок [1, с. 2]. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється. Кількість джерел у списку літератури – не більше 4-х.

Друкований рукопис повинен бути підписаний авторами та науковим керівником.

Тези, що не відповідають даним правилам не приймаються до публікації.

Автори несуть повну відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Оргкомітет не приймає матеріали, які не відповідають вимогам щодо відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

 Заявка на участь у зібранні:

Файл має назву: Vovk_vidomost

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЗІБРАННІ: Автор
№ з/п Дані
1 ПІБ Вовк Степан Ігорович
2 Посада Здобувач вищої освіти
3 ВНЗ Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
4 Курс, група (для студентів) ІІ курс, гр. 12
5 Тематичний напрям зібрання 3 – економічні, юридичні та політичні науки
6 Назва доповіді Реформування податкової системи в Україні
7 Електронна пошта stepan-vovk@ukr.net
8 Поштова адреса Вовк С. І., вул. Котельна, б.5, кв. 9, м. Миколаїв, 54001
9 Контактний тел. 0(96) 476 29 97
Науковий керівник (для учнів, студентів, аспірантів, здобувачів)
9 ПІБ Сидоренко Ольга Іванівна
10 Науковий ступінь Канд. екон. наук
11 Вчене звання Доцент
12 ВНЗ Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика

Форма участі у конференції:

 

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

 

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

 

 

Безымянный-3

Вчений світового рівня, найбільший історик науки, глибокий філософ і мислитель, громадський діяч, який розглядав Людину, Землю та Космос в їх нерозривній Безымянный-2єдності, роздумував про одвічне питання людства про мету життя, щастя й долю цивілізації, давав узагальнення тенденцій розвитку науки за останні тисячоліття, Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – планетарний вчений, що любив та шанував Україну, українські звичаї та традиції, мистецтво та культуру, беріг корені свого славетного стародавнього козацького роду.

І саме місту Миколаєву випала честь в рік славного ювілею – 150 річчя від дня народження геніального вченого, засновника багатьох наукових напрямів, організатора й першого президента Української Академії наук, провести Міжнародну науково-практичну конференцію «Вчення про ноосферу В.І. Вернадського в науковому, освітянському та інноваційному розвитку сучасного суспільства».

Конференція урочисто відкрилася 18 жовтня 2013 року в залі засідань Миколаївської облдержадміністрації Безымянный-1і тривала два дні. Організаторами конференції виступили Національна академія Наук України, Інститут історії України НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського, Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївські обласна і міська ради та Міжнародна Академія Наук екології й безпеки життєдіяльності МАНЕБ (м. Санкт-Петербург, Росія).

Активну участь в роботі наукового форуму прийняли науковці нашого Міжнародного класичного університету – В.Г. В’юн, Г.В. Грищенко, Н.А. Шавліс та ін.

В резолюції Міжнародної науково-практичної конференції зазначалося наступне: об’єднати науково-освітянську інтелігенцію м. Миколаєва для науково-просвітницької діяльності серед населення для доведення малодоступної інформації про ідеї В.І. Вернадського та його праць; через заклади освіти більш ефективно реалізувати державну Концепцію екологічної освіти в Україні.

15

 

20-21 травня 2014 року в Миколаївській обласній універсальній бібліотеці ім. О. Гмирьова за підтримки Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації відбулася науково-практична конференція «Горизонти наукових досліджень: від старшокласника і студента до професора». Зі вступним словом до присутніх звернувся ректор Міжнародного класичного університету, доктор економічних наук, професор В’юн Валентин Георгійович.

Крім пленарного засідання робота проходила в трьох секціях. Головною метою було залучення молоді до наукової діяльності. В конференції прийняли участь учні ЗОШ № 1, 24, 44, 60, 61, «Гіпаніс-ЕОС», Миколаївського муніципального колегіуму ім. В.Д. Чайки, юридичного ліцею, а також студенти Міжнародного класичного університету й Київського національного університету культури і мистецтв. В доповідях піднімалися актуальні проблеми екології, медицини, культури, туристичного розвитку, інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій та ін.

Корисність подібних форумів важко переоцінити особливо якщо врахувати основну ціль нового Закону України про вищу освіту, яка полягає в тому, щоб поєднати освіту з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу.

 


 

 

Scan011Scan012

19 грудня 2014 року в приміщенні Миколаївського обласного Scan013краєзнавчого музею “Старофлотські казарми” відбулося наукове зібрання “Орликівські читання”, в якому прийняли участь викладачі та студенти Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, а також науковці з Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, гуманітарного інституту НУК імені С. О. Макарова та інших навчальних закладів. З вітальним словом до учасників наукового зібрання звернувся ректор Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, доктор економічних наук, професор В’юн Валентин Георгійович. Зокрема, він сказав, що наш колектив пишається тим, що отримав ім’я Пилипа Орлика, одного із будівничих української державності, який залишив свій слід на Миколаївщині. В часи його життя правителі провідних держав визнавали Пилипа Орлика, як творця першої     демократичної конституції в Європі, як високоосвіченого палкого борця за незалежну Україну.

Провідні дипломати, історики, філософи ХVIII століття східноєвропейського та азійського напрямку, незважаючи на їхнє негативне ставлення до української національної визвольної ідеї, з повагою підкреслювали щирість і чистоту намірів Пилипа Орлика, визнавали, що він являє собою новий тип патріота й інтелігента, з тонким національно-патріотичним розумом, який у неймовірно тяжких умовах напрацьовував конкретні практичні дії, не полишав думки про відновлення самостійної української держави.

Будемо і надалі жити за стародавнім козацьким принципом: “Богу душу, життя Україні, серце людям, честь нікому!” На пленарному засіданні виступили директор Миколаївського обласного краєзнавчого музею “Старофлотські казарми” Михайлов В.А., ст. викладач кафедри Миколаївського муніципального колегіуму, Заслужений діяч культури України Ржепецький Л.А., канд. іст. наук, доц. кафедри правознавства МКУ ім. П. Орлика Кокошко Ф.І. та інші доповідачі. Наукове зібрання пройшло в теплій творчій атмосфері. В травні 2015 року відбудуться Другі Орликівські читання до яких запрошуються науковці як Миколаївщини так і інших регіонів України.

DSCN1613
DSCN1615 DSCN1606


До відома всіх студентів, аспірантів, здобувачів, молодих фахівців та інших зацікавлених осіб. В Україні щомісячно виходить науковий журнал «Молодий вчений», який надає можливість опублікувати свої статті за різними науковими напрямами.

jtXU5dHI_P8Журнал надає можливість висвітлювати нові наукові погляди з кожної галузі науки, охоплює наукові проблеми, які мають державний і світовий характер. «Молодий вчений» виступає тією сполучною ланкою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових наукових поглядів, одержувати необхідну для усвідомлення та аналізу інформацію як по Україні, так і з інших країн. Видання відстежує розвиток зарубіжної наукової думки і завжди висвітлює актуальні питання, пов’язані з кожною галуззю науки.

Концепція журналу передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Тому поряд з друкованим варіантом видання безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет. Кожен бажаючий може скачати будь-який номер, а також ознайомитися з усіма матеріалами.

Друкована версія журналу поширюється серед провідних наукових та навчальних центрів України та країн СНД. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України. Перелік країн, в яких поширюватиметься друкована версія журналу, як і масштабність його розповсюдження, буде постійно збільшуватися.

Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем. Прийом статей до журналу – щодня. Матеріали приймаються українською, російською, англійською, німецькою, польською та французькою мовами.

І хоча «Молодий вчений» до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України, не входить, але, слід зазначити, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012 № 1112 для здобуття наукового ступеня необхідна наявність публікацій у наукових фахових виданнях України та інших держав. До такої публікації
може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

А науковий журнал «Молодий вчений» є тим самим виданням, яке включено до міжнародних наукометричних баз. У виданні представлено 27 розділів. В № 1 за 2015 рік в розділі Державне управління надрукована стаття нашої студентки ІІІ курсу спеціальності «Правознавство» Міжнародного класичного університету імені П. Орлика Онишків Наталії у співавторстві з кандидатом історичних наук, доцентом Шпаком Д.О.

Назва статті «Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України». В своїй роботі Наталія аналізує міжнародний досвід діяльності кадрових служб в Польщі, Чехії та Угорщини з метою його застосування в сучасних умовах України для підвищення професіоналізму та ефективності наших органів державної влади.

Молодим науковцям з новою креативною свідомістю належить адекватно реагувати на непрості виклики сучасної цивілізації і рухати вперед нашу державу, покращуючи майбутнє її народу. Закликаємо всіх студентів брати приклад з Наталії Онишків та дотримуватися активної життєвої позиції.