Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри журналістики та філології здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення.

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 3, професори – 3, кандидати наук – 8, доценти – 2, Заслужений журналіст України – 1, стипендіат Міністерства освіти і науки України – 1, викладачі – 12) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за прикладною науково-дослідною темою «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» (№ держреєстрації 0120U105614. Керівник теми – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.), ініціативної наукової тематики «Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (№ держреєстрації 0119U101641. Керівник теми – д. філос. н., проф. Берегова Г. Д.).

На кафедрі журналістики та філології функціонує науковий гурток «MEDIAORLYK» (керівник: канд. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.), дослідницька діяльність якого пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних: Index Copernicus, Web of Science, Scopus.

Викладачі кафедри журналістики та філології активно співпрацюють із місцевими телерадіокомпаніями, редакціями, видавництвами, науковими бібліотеками (ПП «Рідне Прибужжя», ТОВ «Інформаційна агенція Українська медіа група» (Преступности.нет), ТОВ «Інформаційне агенство InsheTV», ТОВ «Інформаційне агенство «Новий регіон», ТОВ  Медіагрупа «Миколаївські вісті», ТОВ «Наш город Николаев», незалежна громадсько-політична газета «Южная правда», КП Телерадіокомпанія «МАРТ», ТОВ «Іліон», Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека).

У рамках наукового гуртка «MEDIAORLYK» к. н. соц. ком. Стєкольщикова  В. А. є спікером круглих столів: «Регіональний медіапростір: ретроспективний і перспективний погляд» (грудень 2020), «Інструменти фактчекера у інвестигативній роботі: науковий, навчальний та практичний розрізи» (березень, 2021 р.)

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), член консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Великобританія, Шотландія), дійсний член Академічного співтовариства (Ной-Ізенбург, Німеччина), почесний професор Міжнародної академії науки і вищої освіти (Лондон, Великобританія) Євдокимова Н. О. є постійним науковим консультантом проєктів «Стань на один день журналістом ЗМІ», «Inspektor ОРЛИК» та «Готові запитати!». У рамках співпраці з працівниками медіа м. Миколаєва за безпосередньою участю проф. Євдокимової Н. О. проведено такі заходи: «Застосування метафоричних асоціативних карт для розвитку креативного потенціалу працівників масмедіа» (25 вересня 2019  р.), «Казкотерапевтичний підхід до створення фантасмагоричних сюжетів журналістських творів» (13 березня 2020  р.), «Імідж сучасного медійника» (6 листопада 2020 р.), «Тренінг профілактики емоційного вигоряння журналіста» (12 січня 2021 р.).

Дійсний член Центру україно-європейського наукового співробітництва, канд. філол. н. Грищенко О. В. є постійним науковим консультантом розмовного клубу української мови «СловоТворення», що діє на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. У рамках наукового співробітництва ним проведено такі заходи: доповідь-обговорення «Дебютанти сучасної української літератури: версія #26BookForum» (27.09.2019 р.), лекція-дискусія «Новий український правопис: стислий огляд основних змін» (04.02.2020 р.), лекція «Від Миколаєва до Гонолулу: правопис географічних назв» (06.10.2020 р.), онлайн-засідання практикум «Формування навичок сучасного правопису» (09.11.2020 р.), присвячене Дню української писемності та мови.

У рамках науково-дослідної теми «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» викладачі кафедри беруть участь у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та міжнародного стажування. Зокрема:

к. н. соц. ком. Стєкольщикова В.А. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162824-CaF;

к. філол. н. Грищенко О. В. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162805-CaF;

к. пед. н. Якименко П. В. – міжнародне стажування у Академії економіки та педагогіки (Akademie ekonomicky a pedagogicky) у рамках європейського освітнього проєкту «Розвиток освіти та педагогіки як основа економічного та соціального розвитку суспільства» (180 год.) (6 квітня – 6 липня 2020 р., м. Прага, Чеська Республіка), а також міжнародне стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» (180 год.) (1 жовтня – 31 грудня 2019 р., м. Софія, Болгарія), сертифікат № BG/VUZF/594-2019;

д. психол. н., проф. Євдокимова Н. О. – наукове стажування / підвищення професійної кваліфікації в Інституті Наук про Родину і Соціальну Працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (180 год.) (1 липня – 9 серпня 2019 р., м. Люблін, Польща), сертифікат № 14-2/8/2019;

к. філол. н. Бабич В. І. – науково-педагогічне стажування у Північному університетському центрі у Бая-Маре «Innovative Methods of Teaching in Higher Education Institutions of Ukraine: Borrowing of EU Experience» (180 год.) (18 листопада – 27 грудня 2019 р., м. Бая-Маре, Румунія);

д. філос. н., проф. Берегова Г. Д. – стажування у Вищій соціально-економічній школі за програмою «Modern university in the system of European education: methods of teaching, scientific and pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process» (120 год) (3 квітня – 18 квітня 2018 р., м. Пшеворськ, Польща), сертифікат № IFC-WSSG/WK/2018-92, а також наукове стажування у літній школі при Інституті міжнародного академічного та наукового співробітництва (27 липня – 3 серпня 2018 р., м. Байя Доміція, Італія), сертифікат № BD–42/07.

На кафедрі журналістики та філології організовано та впроваджено навчально-наукові проєкти. Під керівництвом завідувачки кафедри, канд. н. соц. ком. у проєкті «Медіамайстерня» здобувачі відвідують заходи, вивчають актуальні теми, засвоюють різні жанри, публікують власні матеріали. Тільки з вересня до листопада 2020 р. здобувачі кафедри журналістики відвідали і опублікували дослідження більш, ніж із 300 заходів.

Програма медійного «занурення» – «Стань на один день журналістом ЗМІ» дозволила здобувачам стати телевізійниками телеканалу «Март», учасниками прямого ефіру на «Суспільному», журналістами принт-видання «Рідне Прибужжя», кореспондентами інтернет-видання «Миколаївські вісті», бути в команді різних прес-служб політичних діячів.

Проєкт із інтернет-виданням «Преступности.нет» – «Школа інтернет журналістики» працює під керівництвом головного редактора видання Анатолія Чубаченка. У рамках проєкту «Inspektor ОРЛИК» здобувачі на легітимних підставах інспектують різні установи м. Миколаєва. Цей проєкт позиціонується як один із нетрадиційних підходів до вирішення суспільних завдань міста.

Головною метою проєкту «Готові запитати!» є інтерв’ювання здобувачами кафедри журналістики та філології відомих особистостей м. Миколаєва (понад 20 гостей із різних сфер життя: бізнесу, освіти, медицини, культури, спорту). Відеопроєкт «СВІТ NON-STOP» – це запис та озвучування коротеньких відео, де здобувачі стисло викладають ключову інформацію щодо певної події.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у різноманітних конкурсах наукових та соціально-культурних робіт. У 2019 р. конкурсі наукових робіт перемогу виборола здобувачка Банникова Юлія за темою «Жанровий депозитарій сучасного медіатексту: ефективність класичних  та мультимедійних моделей» (Науковий керівник – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.).

У 2020-2021 н.р. здобувачка кафедри Шликова Діана стала лауреатом Конкурсу «Молода людина Миколаєва – 2020» у номінації «Кращий молодий соціальний партнер». На Конкурсі PenAll презентували свої публікації Альбещенко Олександра «Втрачене покоління, або Життя після війни» та Галичановська Лілія «Хвіст крутить собакою», де Лілія стала призером конкурсу. Здобувачка Басовська Анастасія є учасником Всеукраїнського конкурсу есе «Українське волонтерство – унікальне явище сьогодення».

Здобувачки кафедри Ременяк Тетяна (2019-2020 н.р.) та Басовська Анастасія (2020-2021 н.р.) отримали персональні стипендії імені Пилипа Орлика за наукову та культурно-спортивну діяльності. У 2019-2020 н.р. Пасєка Тетяна, у 2020-2021 н.р. Гановська Карина та Маліна Марина отримали стипендії Міського голови міської ради, відзнаку за активну участь у науковому, економічному, соціально-громадському та культурному розвитку міста.

Новим відкриттям кафедри журналістики та філології став здобувач першого року навчання – Мінєєв Денис, який взяв активну участь у Міжнародному благодійному християнському проєкті,  спрямований на допомогу людям із обмеженими можливостями, у тому числі і в Україні, – озвучці проєкту «Повсякденне життя і побут Ніка Вуйчича».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у щорічних науково-практичних кафедральних конференціях: «Журналістська термінологія в часи новітніх комунікативних технологій» (04 – 05 жовтня 2018 р.), «Інтернет-журналістика як нова форма універсального мультимедіа» (03 – 04 жовтня 2019 р.), «Медіатекст у сучасному комунікативному дискурсі» (05 – 06 жовтня 2020 р.), а також загальноуніверситетських – «Мій науковий дебют» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи наукового гуртка та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються збірники тез https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі кафедри журналістики та філології є активними учасниками різноманітних наукових медійних заходів:

 • онлайн-конференцій: «Social Media Marketing» (16 грудня 2020 р.), «GoGlobal: У світі має бути більше українського» (17 грудня 2020 р.);
 • семінарів-практикумів: «Сторітелінг 2.0: Креативний сценарій від А до Я» (14 вересня 2020 р.), «Дезінформація як інструмент гібридної війни: особливості поширення та можливості протидії» (24 вересня 2020 р.), «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (5 – 6 жовтня 2020 р.). «Як створити і розкрутити власний блог» (13 листопада 2020 р.);
 • онлайн-дискусій: «Як не стати овочем?» під гаслом «Як маніпулює телебачення?» (4 листопада 2020 р.), «Чи є межа популізму та чому ми обираємо «не тих»?» (8 листопада 2020 р.), «Етичні виклики для розслідувань та розслідувачів» (17 листопада 2020 р.), «Роботи не плачуть. 4 важливі правила успішної журналістики «Журналістика в часи пандемії: як бути корисним, цікавим та обережними одночасно?» від Комісії з журналістської етики (24 листопада 2020 р.), «Як журналісту дбати про ментальне здоров’я та корпоративні комунікації: асиметричні рішення» (27 листопада 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (18 грудня 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (19 грудня 2020 р.);
 • проєктів: «Качка дезінформачка: політична просвіта» (15 жовтня 2020 р.), «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (13 листопада 2020 р.), «Школа стратегічних комунікацій та антифейку» (20 листопада 2020 р.);
 • онлайн лекторіїв: від Академії Української Преси  «Як правильно читати зображення, які ми бачимо у мультфільмах чи кінофільмах?» (12 листопада 2020 р.), «Пошук інформації, джерела, експерти, мультимедійні інструменти для журналістів» у рамках роботи тренінгу «Регіональної мережі журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (27 листопада 2020 р.), «Регіональна медіашкола журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (листопад – грудень 2020);
 • вебінарів: «Школа фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації» (8 червня – 9 червня 2020 р.), «Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент» (18 червня – 19 червня 2020 р.), «Стандарти журналістики в умовах пандемії та кризи» (22 червня – 23 червня 2020 р.), «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально» (16 липня – 17 липня 2020 р.), серія вебінарів «Ігри експертів: мистецтво маніпуляції» (15 жовтня – 30 жовтня 2020 р.), «Як писати історії успіху: покрокова інструкція» (5 листопада – 6 листопада 2020 р.), «Журналістика рішень: новий інструмент для висвітлення COVID-19» (3 грудня – 4 грудня 2020 р.), «Лайфхаки з формування індивідуального стилю автора»  від проєкту Youth MediaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (13 грудня 2020 р.), «Як почати робити якісний контент за допомогою білого аркуша смартфона: 20 кроків» (21 грудня 2020 р.);
 • онлайн тренінгів: «Гендерно чутлива журналістика: як писати на чутливі теми і теми «мови ворожнечі» (5 вересня 2020 р.), «Жінки в медіа і журналістика даних» (10 вересня 2020 р.), «Миколаївська школа медичної журналістики. Час обирати здоров’я» (18 вересня 2020 р.), «Прикладні інструменти цифрової безпеки у журналістиці» (21 вересня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (29 жовтня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (30 жовтня 2020 р.);
 • медійних майстерень: «Як не стати плагіатором мимоволі» (26 листопада 2020 р.), «Медіа і права людини: як змінюється журналістська освіта в Україні?» (10 грудня 2020 р.);
 • презентацій представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академії української преси «Медіаосвіта в школі та на уроці» (19 грудня 2020 р.);
 • майстер-класів: «Соціальні мережі» (1 березня 2020 р.), «Ефективна реклама у Google» (13 грудня 2020 р.);
 • онлайн-фестивалів: «Цифрова трансформація: молодь за краще майбутнє»;
 • телемарафоні громадського суспільства «Імунітет до ілюзій».

План роботи наукового гуртка «MEDIAORLYK»