Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Наукова діяльність кафедри

БОЛОТНИКОВА Т.Г.
Наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови: Sertificate of attainment in modern languages English Level 2 № 000760051, KyivВідомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)2019, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, м. Катовіце, Республіка Польща, сертифікат , «Інноваційні технології в освіті», 17 грудня – 06 квітня 2019 р. (180 год.)2021, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, м. Мінськ Республіка Білорусь, сертифікат 00525, «Педагогічна освіта 21 століття: нові виклики та рішення», 10 листопада – 1 грудня 2021 р.2021, Асоціація ВГУ, XVIII освітянський тур ВГУ, 15-22 грудня 2021 року2022, Асоціація ВГУ, ХІ літня управлінська школа «Закарпаття-2021» «Використання хмарних технологій «GSuite for Education» для створення інформаційного середовища змішаного навчання у ЗНЗ: управлінський аспект», 20-27 червня 2022 р.2023, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнський освітній марафон «Сучасна українська: ефективна комунікація», 21-22 березня 2023 р. 15 годин / 0,5 ЄКТС2023, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнський марафон «Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід»,18-20 квітня  2023 р. 15 годин / 0,5 ЄКТС2023, International skills development (webinar) on the topic «Transfer of educational technologies in the countries of the European union and Ukraine» (1,5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures), 24-31 July, 2023 (Lublin, Republic of Poland) (certificate 15043, 31.07.2023)2024, II Міжнародна наукова конференція «Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики», 19 січня 2024 року, м. Кривий Ріг, Україна / 0,1 кредит ЄКТС (сертифікатICSR№ 24/1901-002)2024, Інтернет-конференція «STEM-освіта: перспективи та можливості для ефективного навчання» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Інтегроване навчання», ТОВ «На Урок» / тривалість 10 годин / 0.33 кредиту ЄКТС. (свідоцтво № К146-4811703)Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;2019, Чижик Т.Г. Теорія та практика фізичної підготовки підлітків (перша половина ХХ століття) / Т.Г. Чижик / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2019. – № 42. – С. 270-276. (Фахове видання)2019, Кузьменко В.В., Чижик Т.Г. Перспективы развития физической подготовки младших школьников/ В.В. Кузьменко, Т.Г. Чижик / Доклады Казахской академии образования. – 2019 – № 1. – С. 15-22. (Зарубіжне фахове видання)3.    2019, Кузьменко В.В., Чижик Т.Г. Представление о возрастной периодизации детства в ХХ-ХХІ столетиях. Образование в 21-ом веке: международный научно-методический рецензированный журнал. Ереван: ЕГУ Пресс, 2020. Номер 2(2). С. 24-30 (Зарубіжне фахове видання http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum_2.pdf).2019, Чижик Т.Г. Теорія та практика фізичної підготовки підлітків (перша половина ХХ століття) / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2019. – № 42. – С. 40-45 (Фахове видання).2019, Чижик Т.Г. Особливості шкільної гігієни другої половини ХХ століття як фактору фізичного розвитку підлітків / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2019. – № 43. – С. 270-275 (Фахове видання https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/168/3/Szilagyi_L_Inshomovna_osvita_v_zabezpechenni_komunikatyvnoi_kultury_osobystosti_2019.pdf). 2020, Чижик Т.Г. Взаємозв’язок понять «фізична культура» та «фізичне виховання» у педагогіці ХХ століття та сьогоденні / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2020. – № 44. – С. 31-35 (Фахове видання https://doi.org/10.37915/pa.vi44).   7.    2020, Chepurna L. Fedorenko S. Kuzmiska Y. Sushchenko L. Zharovska O. Chyzhyk (Bolotnykova) T. Prymakova V. Kozibroda L. (2020). The Creation and Development  of Textbooks for Children with Cognitive Disorders. BRAIN. Broad  Research in Artifical  Intelligence and Neurosciece, 11(3) 147-163 (Web of Science https://doi.org/10.18662/brain/11.3/115)8.    2021, Кузьменко В. В., Болотникова Т. Г. Физическое воспитание и физическая подготовка детей подросткового возраста в трудах А. С. Макаренко. Образование в 21-ом веке: международный научно-методический рецензированный журнал. Ереван: ЕГУ Пресс, 2021. Номер 2(6). С. 246–251. (Зарубіжне фахове видання http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2021/12/Kuzmenko_Bolotnikova.pdf).9.    2022, Болотникова Т.Г. Фізіологічні основи фізичної підготовки школярів у доробках вітчизняних учених  / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2022. – № 52. – С. 22-28 (Фахове видання https://doi.org/10.37915/pa.vi52).    10. 2022, Pohrebniak, D., Bolotnykova, T., Farionov, V., Tomich, L., Beseda, N., & Anastasova, O. (2022). Innovative Technologies in Physical Education: Adapting to a Postmodern Society. Postmodern Openings, 13(4), 231-243. (Web of Science https://doi.org/10.18662/po/13.4/516). 11. 2023, Ribtsun, Y., Bielova, O., Korolenko, V., Bolotnykova, T., Govorun, O., & Myttseva, O. (2023). Personality Development in the Paradigm of Current Neuropedagogy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(4), 388-403. (Web of Science https://doi.org/10.18662/brain/14.4/512). 12. 2023, Олександр Лівшун, Тетяна Болотникова, Наталія Токуєва, Марина Опольська, Світлана Хлєстова. Філософія освіти: проблема самовизначення / Вісник науки та освіти: серія «Педагоігка», – 2023. – № 11(17) – С.834-848 (Фахове видання https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-833-846)13. 2023, Авраменко А.О., Болотникова Т.Г., Магденко Г.К., Димо В.М.,    Дубінець Т.І. Механізм формування симптому «печія» у пацієнтів з хронічним неатрофічним гастритом при вживанні звичайної питної води  // Вісник морської медицини. – 2023. – № 4 (101) (у друці). (Фахове видання)14. 2023, Авраменко А.О., Болотникова Т.Г., Магденко Г.К., Димо В.М.,    Дубінець Т.І.   Гелікобактерна інфекція як причина виникнення неприємного запаху з рота у пацієнтів з хронічним неатрофічним гастритом// Вісник морської медицини. – 2023. – № 4 (101) (у друці). (Фахове видання)Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):1.         Болотникова (Чижик) Т.Г. Інноваційні технології у фізичній підготовці дітей молодшого шкільного віку / Т.Г. Болотникова (Чижик) // Колективна монографія: Польща . – 2019 2.         Болотникова (Чижик) Т.Г. Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті Нової української школи: монографія / Т.Г. Болотникова (Чижик), Т.Ф. Потоцька. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 130 с. 3.         Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи: монографія / Н.О. Євдокимова, Л.П. Матвієнко, Н.Б. Іванцова, І.В. Барвінок, С.В. Безушко, Н.Ю. Довгань, К.Ф. Нор, Т.Ф. Потоцька, Т.Г. Болотникова (Чижик). – Миколаїв: Іліон, 2020, – 146 с.Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;2019, Чижик Т.Г. Особливості використання ритмічної гімнастики під музичний супровід класичної музики під час фізичної підготовки молодших школярів / Т. Г. Чижик / Новітні напрями в галузі права та освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 квітня 2019 року, м. Херсон). – Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2019. – С. 136-138.2019, Чижик Т.Г. Історіографія проблеми фізичної підготовки підлітків у ХХ столітті / Т. Г. Чижик / Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності: матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 вересня 2019 року, м. Херсон). – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 221-224. 2019, Чижик Т.Г. Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації / матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної  конференції, 18–19 квітня 2019 р. / ЛА НАУ. Кропивницький, 2019. С. 31-32.Чижик Т.Г. Фізкультурно-оздоровча робота серед дітей підліткового віку (друга половина ХХ століття) / Т.Г. Чижик,  «Таврійський вісник освіти»: науково-методичний журнал. – 2019. – № 3(67), С. 17-222021, Болотникова Т., Бондаренко О. Shift of accents in views towards. Pathogenesis and therapy of hip osteoarthritis / Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти: матеріали наукю-практ. симп. (13 жовтня 2021 р.) Миколаїв, 2021, С. 381-383.2021, Болотникова Т., Іваненко А., Гримак А. Особливості психологічної підготовки в олімпійському спорті / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини», 28-30 листопада 2021 р. / НУК ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. С. 68-69.2021, Болотникова Т., Іваненко А., Гримак А. Особливості психологічної підготовки в олімпійському спорті / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини», 28-30 листопада 2021 р. / НУК ім. адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. С. 68-69.2022, Болотникова Т.Г., Писаренко К.О. Особливості розвитку координаційних здібностей у дітей 7-8 років в процесі фізичного виховання та спорту / Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини», 28 жовтня 2022 р.  / НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022 р.2022, Болотникова Т.Г., Горощенко Д.В. Проблема «чітерства» в професійних шахах / Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров’я людини», 28 жовтня 2022 р.  / НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, 2022 р.2022, Болотникова Т.Г.  Методичні засади організації інклюзивного навчання на уроках фізкультури / матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Могилянські читання – 2022: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти», 11 листопада 2022 р. / ЧНУ ім. П. Могили, м. Миколаїв, 2022 р.2023, Авраменко А.О., Болотникова Т.Г., Магденко Г.К., Димо В.М., Дубінець Т.І. Вплив використання інгібіторів протонної помпи на погіршення стану пацієнтів з реактивним панкреатитом: матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології «Клінічна фармакологія сьогодення: шляхи максимальної допомоги лікарській спеціальності», 09-10 листопада 2023 р. / Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, 2023 р. (https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3DGXbuOyIt-bs3rhs0EJOdCJAj0GwI2FBZDzJhY6xfzBriZmUahz0X8EANImt441s5IupTol2BwfKXJeIUYkjWVTE9LPeK8KcvTglk:VJc9xQJOA255rC6J%26r%3D1703536156199&default_mode=view&lang=uk#start=0).2023, Авраменко А.О., Болотникова Т.Г., Магденко Г.К., Димо В.М., Дубінець Т.І. Частота виявлення феномену «розкиду» рівня кислотності у пацієнтів з хронічним неатрофічним гастритом під час боєвих дій на Україні: матеріали VІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція», 16 листопада 2023 р. / Національний фармацевтичний університет м. Харків, 2023 р. (https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3D-xw-hlO8MM8O06qoZk1TeW1EdTNce9CIBN8D42B2BGKPw_HEqW8yp1O-ekZ2qANq4JPKfzEhwPAVVeNrFamG0td0KJ8OxBFjzUm5:rAAFHTAaojI0yWBR%26r%3D1703535675347&default_mode=view&lang=uk#start=1). 2023, Болотникова Т.Г., Дацюк І.А. Особливості організації фізичного виховання учнів середніх класів з порушеннями постави: матеріали CXXXVІ Міжнародній інтернет — конференції «Зимові наукові читання — 2023» (22 грудня 2023р.), м. Київ (https://el-conf.com.ua/%d0%b0%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9/). 2024, Авраменко А.О., Болотникова Т.Г., Магденко Г.К., Димо В.М., Дубінець Т.І. Частота виявлення гелікобактерної інфекції за допомогою випорожнення-тесту у хворих на хронічний неатрофічний гастрит під час проведення військових дій на Україні: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Кривий Ріг, 10 січня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. С. 505-506 (https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3D3dIQmpIOj9hGB8Q4Rj2E_n9IWMfLNa9L4r7B1jPKvZYk9jXUYnY_UPeK9KN03TYA3fBosWtoCMuIZrXCVN251pEP7kl-GQaFedtw:JDrbdPvWs9MTo12m%26r%3D1705915960593&default_mode=view&lang=uk#start=0).Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:Член Ради молодих учених Миколаївської області (Департамент освіти і науки)Член Української асоціації фізичних терапевтівЧлен Громадської організації «Міжнародна фундація науковців і освітян»
АВРАМЕНКО А.О.
1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:1.1 Anatoly  A.  Avramenko Frequency of implementation and impact of appendectomy at activation of the pathological process in patients with chronic non-atrophic gastritis   (DOI: 10.36740/WLek202007133)  // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020,1489-1491 (SCOPUS).  (Польща).1.2. Anatoly  A.  Avramenko Influence of systematic taking blockers of Н2-histamine receptors on the degree of semination of gastric mucosa with helicobacter pylori infection of patient with chronic non – atrophic gastritis  //Wiadomości Lekarskie, 2020;73(11):2503-2506 (SCOPUS).  (Польща).1.3. Anatoly  A.  Avramenko Influence of pecularities of anatomical structure (shape) of duodenal bulb on the mechanism of formation of “kissing” ulcers of patients with chronic non-atrophic gastritis  // Wiadomości Lekarskie, 2020; 73 (12): 2568-2571.  (SCOPUS).  (Польща). 1.4. Shukhtina, I.M.; Avramenko, A.A.; Gozhenko, A.I.; Shukhtin, V.V.;    Kotiuzhynska, S.G.;  Badiuk, N.S.  Features of the distribution of the concentration on the mucous stomach of active and inactive forms of helicobacterial infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation // РharmacologyOnLine. – 2021. – Vol.1. – P.136-144. (SCOPUS).  (Греція). 1.5. Shukhtina, I. M.; Gozhenko, A. I.; Shukhtin, V. V.; Kotiuzhynska, S. G., Avramenko, A. A.; Badiuk, N. S.; Honcharova, L. V.; Stepan, N. A.; Pavlega, A. Ye.   Еffect of antidisbiotic drugs on the liver condition in rats after  antihelicobacter therapy  // РharmacologyOnLine. – 2021. – Vol.3. – P.1572-1584. (SCOPUS).  (Греція).2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:2.1. Патент на корисну модель № 123594 Україна, UA, МПК A61B 1/00 Спосіб виявлення дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гелікобактеріоз за Авраменком А.О. / Авраменко А.О. u 2017 11194; Заявл. 16.11.2017; Опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. – 3 с.2.2. Патент на корисну модель № 127086 Україна, UA, МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2017 02617; Заявл. 15.03.2018; Опубл. 10.07.2018; Бюл. № 13. – 4 с.2.3. Патент на корисну модель № 128945 Україна, UA, МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 05050; Заявл. 07.05.2018; Опубл. 10.10.2018; Бюл. № 19. – 3 с.2.4. Патент на корисну модель № 132949 Україна, UA, МПК A61B 1/24(2006.01), A61B 1/012(2006.01), A61B 17/06(2006.01)  Мундштук для проведення ендоскопічного дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту/ А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 06088; Заявл. 01.06.2018; Опубл. 25.03.2019; Бюл. № 6. – 3 с.4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:4.1. Авраменко А.О. Робоча програма з дисципліни «Анатомія людини» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 22с.4.2. Авраменко А.О. Робоча програма з дисципліни «Фізіологія людини (за професійним спрямуванням)» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 22с.4.3. Авраменко А.О. Робоча програма з дисципліни «Патофізіологія та патоморфологія» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 22с. 4.4. Авраменко А.О. Робоча програма з дисципліни «Гастроентерологія» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 20с.7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:7.1. Васюк В.Л., докторська дисертація «Роль дисбіоза в патогенезі і антидисбіотична профілактика експериментальних гепатопатій» (14.03.04-патологічна фізіологія).Тернопіль, 2019 р.7.2.  Петренко О.А.,   кандидатська дисертація  «Антидисбіотична профілактика експериментальних гастропатій» (14.03.04-патологічна фізіологія) Одеса, 2021 р.11). наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)11.1. Товариство Червоного Хреста м. Миколаїв (2019-по теперішній час)12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:12.1. Авраменко А.О. Частота виявлення внутрішньоклітинних «депо» гелікобактерної інфекції після використання інгібіторів протонної помпи // матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 грудня 2021 р., м. Львів, С.5-6.12.2. Авраменко А.А., Короленко Р.Н., Смоляков С.Н. Частота выявления  очагового поражения слизистой желудка активными формами хеликобактерной инфекции при хроническом хеликобактериозе // матеріали міжнародної науково конференції.  28-29 грудня 2021 р., м. Люблін, Республіка Польща, С.8 – 12.12.3. Авраменко А.А., Короленко Р.Н. Частота выявления  реактивного панкреатита у пациентов с хроническим неатрофическим гастритом во время военных действий // материалы научно-практической конференции с международным участием «Бюлетень XXI читань ім. В.В. Підвисоцького». 23-24 червня 2022 року, С. 9-10.12.4. Авраменко А.О., Короленко Р.М., Смоляков С.М., Дерменжи Е.В. Вплив  тривалих  військових дій на показники рівня кислотності у пацієнтів із хронічним неатрофічним гастритом // матеріали  V науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю  «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція». 17 листопада 2022 р., м. Харків, С. 57-58.  12.5. Авраменко А.О., Короленко Р.М., Смоляков С.М., Дерменжі Е.В., Макарова Г.В. Частота виявлення реактивного панкреатиту у бійців збройних сил України під час проведення військових дій // матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Бюлетень XXII читань ім. В.В. Підвисоцького». 18-19 травня 2023 року, С. 16-18.19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:19.1. Член Українського наукового товариства патофізіологів,  19.2. Член Української асоціації медичної науки.20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 2011 року – ФОП: лікар-гастроентеролог, ендоскопіст вищої категорії Центру прогресивної медицини і реабілітації  «ReaMed» (вул.Шнеєрсона,12; м. Миколаїв).
ДІЄВ Є.В.
1). наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;1.1. Дієв Є.В. Дієва Т.В., Лепський В.В., Лабунець О.В., Лепський В.В., Лабунець В.А., Лабунець О.В. Оптимальні кількісні і якісні показники трудового навантаження зубних техників на сучасному етапі розвитку зуботехнічного виробництва  / Вісник стоматології. – №1. – 2018. – С . 53-57 1.2. Дієв Є.В. Лабунец В.А., Дієва Т.В., Лепський В.В., Лабунець О.В., Лепський В.В. Обгрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків / Вісник стоматології №2, 2018. с.82-87 1.3. Дієв Є.В. Лабунець В. А., Рачинський С. В., Шнайдер С. А., Лабунець О. В., Дієва Т. В., Клінічна характеристика та динаміка розвитку зубощелепних аномалій в осіб молодого віку з дефектами зубних рядів / Вісник стоматології.-2021.- №2 (115), Т 40.- С. 53-58. 1.4. Дієв Є.В. Удод О. А., Вороніна Г. С., Драмарецька С. І., Дієва Т. В. Шляхи оптимізації практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю стоматологія / Вісник стоматології, № 2 (119), Т 44-2022.-С.39-44. 1.5. Diev E., Dieva T., Radziievska, I., Sherman, M., Kulichenko, A., Vovk, S., & Biriukova, M. Analysis of modern systems for electronic control of knowledge of future specialists of pharmaceutical profile based on moodle: problems and prospects of improvement. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 15(34), 17363. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17363 (Web of Science)3). наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):3.1. «Збірник загальних нормативно-правових положень з ортопедичної стоматології і зубопротезного виробництва» // Лабунець В.А.,  Шнайдер С.А.,  Лепский В.В., Рожко М.М., Лепський В.В., Дієва Т.В.,  Дієв Є.В., Лепський В.В., Лепський В.В., Канюра О.А. / За заг. ред.. В.А. Лабунця – Одеса-Черкаси: Видавництво Третьяков О.М., 2015.-972 с.4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;4.1. Дієв Є. В. Показники витрат робочого часу лікаря-стоматолога на імплантологічному прийомі / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Т. В. Дієва, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2018.- 20 с.4.2. Дієв Є. В. Умовні одиниці труда лікаря-стоматолога на виготовлення зубних протезів з опорою на імплантати / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Т. В. Дієва, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2019.-164.3. Дієв Є. В. Умовні одиниці труда зубного техніка на виготовлення зубних протезів з опорою на імплантати / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Т. В. Дієва, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2019.-26 с.4.4. Дієв Є. В. Профілактика. Валеологія: методичні матеріали до самостійної роботи / ПЗВО МКУ ім. Пилипа Орлика – 21с. 4.5. Дієв Є. В. Профілактика. Валеологія: методичні матеріали до практичної роботи / ПЗВО МКУ ім. Пилипа Орлика – 20с.4.6. Дієв Є. В. Профілактика. Валеологія: конспект лекцій / ПЗВО МКУ ім. Пилипа Орлика – 48с.5) захист дисертації на здобуття наукового ступеняДоктор медичних наук зі спеціальності 14.01.22 – стоматологія, 14.02.03 – соціальна медицина. Диплом: ДД№008728 від 20.06.2019. Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМНУ»8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:8.1. відповідальний виконавець НДР (№  0115U000270) ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» «Обґрунтувати необхідність юридично-правового становлення і медичної реорганізації стоматологічної імплантологічної допомоги в Україні та надати рекомендації щодо шляхів їх вирішення з урахуванням наслідків АТО» 11). наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)11.1. 411-й військовий шпиталь м. Одеса (2019-по теперішній час)12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:12.1. Євген Дієв, Олена Номеровська, Володимир Горохівський, Тетяна Дієва Тривалість уніфікованого протоколу ортодонтичної та ортопедичної реабілітації пацієнтів незнімними зубними протезами з опорою на імплантати / Матеріали науково-практичного симпозіуму «Орлікіана-2021: Проблеми та перспективи сучасної освіти» 13 жовтня 2021р., м. Миколаїв.- С. 395-397.12.2. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В.,Історичні аспекти розвитку стоматологічної імплантації і проблеми ії правової спроможності в Україні / Theoretical and practical foundations of science. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 137-142.12.3. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В., Основи організації ортопедичної допомоги і зуботехнічного виробництва, у тому числі із застосуванням дентальних імплантатів / Trends in the development of science and practice. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain 2021. Pp. 204-206.12.4. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В., Лікування температурними факторами як ефективний метод фізичної терапії організму людини взагалі і щелепно-лицевої ділянки зокрема / An overview of modern scientific research in various fields of science. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2022. Pp. 116-120.12.5. Є.В, Дієв, О. Є. Номеровська, А. А. Карман, В. Н. Горохівський, Т. В. Дієва, С. А. Шнайдер Про необхідність проведення наукових досліджень тривалості сучасних видів ортодонтичноголікування зубощелепних аномалій та деформацій / Інновації в стоматології, № 1, 2022.-С.32-3819) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:19.1. Член Асоціації стоматологів України20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 1996 р. – лікар-стоматолог-ортопед; відділення ортопедичної стоматології у Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
ДІЄВА Т.В.
1). наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;1.1. Дієв Є.В. Дієва Т.В., Лепський В.В., Лабунець О.В., Лепський В.В., Лабунець В.А., Лабунець О.В. Оптимальні кількісні і якісні показники трудового навантаження зубних техників на сучасному етапі розвитку зуботехнічного виробництва  / Вісник стоматології. – №1. – 2018. – С . 53-57 1.2. Дієв Є.В. Лабунец В.А., Дієва Т.В., Лепський В.В., Лабунець О.В., Лепський В.В. Обгрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків / Вісник стоматології №2, 2018. с.82-87 1.3. Дієв Є.В. Лабунець В. А., Рачинський С. В., Шнайдер С. А., Лабунець О. В., Дієва Т. В., Клінічна характеристика та динаміка розвитку зубощелепних аномалій в осіб молодого віку з дефектами зубних рядів / Вісник стоматології.-2021.- №2 (115), Т 40.- С. 53-58. 1.4. Дієв Є.В. Удод О. А., Вороніна Г. С., Драмарецька С. І., Дієва Т. В. Шляхи оптимізації практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю стоматологія / Вісник стоматології, № 2 (119), Т 44-2022.-С.39-44. 1.5. Diev E., Dieva T., Radziievska, I., Sherman, M., Kulichenko, A., Vovk, S., & Biriukova, M. Analysis of modern systems for electronic control of knowledge of future specialists of pharmaceutical profile based on moodle: problems and prospects of improvement. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 15(34), 17363. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17363 (Web of Science)3). наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):3.1. «Збірник загальних нормативно-правових положень з ортопедичної стоматології і зубопротезного виробництва» // Лабунець В.А.,  Шнайдер С.А.,  Лепский В.В., Рожко М.М., Лепський В.В., Дієва Т.В.,  Дієв Є.В., Лепський В.В., Лепський В.В., Канюра О.А. / За заг. ред.. В.А. Лабунця – Одеса-Черкаси: Видавництво Третьяков О.М., 2015.-972 с.4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;4.1. Дієва Т.В. Показники витрат робочого часу лікаря-стоматолога на імплантологічному прийомі / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Є.В. Дієв, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2018.- 20 с.4.2. Дієва Т.В. Умовні одиниці труда лікаря-стоматолога на виготовлення зубних протезів з опорою на імплантати / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Є.В. Дієв, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2019.-164.3. Дієва Т.В. Умовні одиниці труда зубного техніка на виготовлення зубних протезів з опорою на імплантати / Є. В. Дієв, С. А. Шнайдер, В. А. Лабунець, Є.В. Дієв, О. В. Лабунець // Методичні рекомендації, Одеса, 2019.-26 с.12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:12.1. Євген Дієв, Олена Номеровська, Володимир Горохівський, Тетяна Дієва Тривалість уніфікованого протоколу ортодонтичної та ортопедичної реабілітації пацієнтів незнімними зубними протезами з опорою на імплантати / Матеріали науково-практичного симпозіуму «Орлікіана-2021: Проблеми та перспективи сучасної освіти» 13 жовтня 2021р., м. Миколаїв. – С. 395-397.12.2. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В. Історичні аспекти розвитку стоматологічної імплантації і проблеми ії правової спроможності в Україні / Theoretical and practical foundations of science. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. Rome, Italy 2021. Pp. 137-142.12.3. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В., Основи організації ортопедичної допомоги і зуботехнічного виробництва, у тому числі із застосуванням дентальних імплантатів / Trends in the development of science and practice. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain 2021. Pp. 204-206.12.4. Дієв Є.В., Номеровська О.Є., Дієва Т.В., Лікування температурними факторами як ефективний метод фізичної терапії організму людини взагалі і щелепно-лицевої ділянки зокрема / An overview of modern scientific research in various fields of science. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2022. Pp. 116-120.12.5. Є.В, Дієв, О. Є. Номеровська, А. А. Карман, В. Н. Горохівський, Т. В. Дієва, С. А. Шнайдер Про необхідність проведення наукових досліджень тривалості сучасних видів ортодонтичноголікування зубощелепних аномалій та деформацій / Інновації в стоматології, № 1, 2022.-С.32-3819) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:19.1. Член Асоціації стоматологів України20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 2000 р. – лікар-стоматолог-ортопед; відділення ортопедичної стоматології у Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
ДИМО В.М.
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:4.1. Димо В.М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Педіатрія» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 48с. 4.2. Димо В.М. Робоча програма з дисципліни «Педіатрія» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 22с. 4.3. Димо В.М. Робоча програма з дисципліни «Дерматовенерологія» / ПЗВО МКУ ім. П. Орлика – 20с. 11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):11.1. Центр прогресивної медицини та реабілітації «ReaMed» (м. Миколаїв) (2017-по теперішній час)14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:14.1. Керівництво науковим гуртком «Медична деонтологія» (2019- по теперішній час)19). діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:19.1. Член Асоціації дерматовенерологів України20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 2017 року по теперішній час – дерматовенеролог Обласний шкірно-венерологічний диспансер
МАГДЕНКО Г.К.
2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:2.1. Патент № 123316 «Спосіб діагностики міоми матки». Дата подання: 07.08.2017. Дата публікації: 26.02.2018. Бюл. №4. Винахідники та власники: Гоженко А.І., Савицький І.В., Магденко Г.К., М’ястківська І.В., Григор’єв П.Є., Мізевич Ю.В.2.2. Патент «Спосіб доклінічної діагностики міоми матки». Реєстраційний номер заявки u 2018 01819.Дата подання: 22.02.2018.Заявники: Гоженко А.І., Савицький І.В., Магденко Г.К., Кузьменко І.А., Мізевич Ю.В., М’ястківська І.В., Якушкін Є.Ю.5). захист дисертації на здобуття наукового ступеня:5.1. 2019 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія (Буковинський державний медичний університет) 12). наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:21.1. Savytsky I.V., Magdenko H.K., Miastkivska I.V., Chernysh L.N. Research of the bookal epithely at the early stages of development of myoma «INNOVATE TEXNOLOGY IN MEDICINE: EXPERIENCE OF POLAND AND UKRAINE», April 28-29, 2018. 21.2. Savytskyi I. V., Magdenko G. K., Miastkívska I. V., Orel K. S., Grigoriev P. E., Chernysh L. N. Using cluster of differentiation CD 38, CD 45 and CD 95 as a method of primary diagnosis of uterine fibroids // Journal of Education, Health and Sport. 2018;7(7):646-65721.3. Savitskiy I., Magdenko A., Orel K., Mizevich Y., Dvoretsky R. Investigation of bookal epithely in various pathological states: review of literature // Journal of Education, Health and Sport. 2018;7(3):483-489.21.4. Магденко Г.К., Кузьменко І.А., Савицький І.В. Взаємозв’язок між розвитком хвороби та розташуванням вузлів при міомах матки // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичноїконференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» 12-13 січня 2018 р., Дніпро, с.61-63.21.5. Savytskiy I. V., Magdenko A. K., Kuzmenko I. A., Grigoriev P. E., Mjastkivska I. V. Changes in peripheral blood indicators and hemostatic system in patients with uterine fibroids // Journal of Education, Health and Sport. 2019;7(2):557-56119). діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:ГО «Українська медична рада»20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 2013 року – акушер-гінеколог КНП ММР “ЦПМСД-5”
ДУБІНЕЦЬ Т.І.
11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):11.1. Центр прогресивної медицини та реабілітації «ReaMed» (м. Миколаїв) (2017-по теперішній час)14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:14.1. Керівництво науковим гуртком «Здоров’я, профілактика, відновлення» (2018- по теперішній час)19). діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:ГО «Українська медична рада»20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):20.1. з 1975 року – Головний лікар поліклініки ЦПМСП №2