Наукова діяльність кафедри


Наукова діяльність кафедри права здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного, критичного мислення та креативності.

З метою реалізації стратегій сучасної української освіти щодо наукової  діяльності (у тому числі на міжнародному рівні)  викладачі кафедри права працюють за різними напрямками.

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика – єдиний недержавний заклад вищої освіти України, який є дійсним членом Міжнародної асоціації університетів (IAU) при ЮНЕСКО (www.iau-aiu.net).

НАУКОВА ШКОЛА

Наукова діяльність кафедри права здійснюється в межах роботи наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, засновником та керівником якої є доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права факультету економіки і права ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені  Пилипа Орлика» 

Кириченко Олександр Анатолійович

Е-mail: alankir23@ukr.net

Особисто працює у сфері таких наукових інтересів, як теорологія юриспруденції (класифікація юридичних наук, можливості їх удосконалення та перспективи розвитку, сутність та видовий поділ юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності, механізм передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень, концепція збалансованості достатності та професійності повноважень антиделіктолога чи іншого суб’єкта владних повноважень тощо); удосконалення конституційного правового статусу соціосуб’єктів; ступенів неприпустимості погіршення змісту та/або обсягу правового статусу соціосуб’єктів, межі правомірності та трирівневий механізм реалізації конкурентного правового статусу різних видів соціосуб’єктів; базисні оперативні та бюрократичні порядки найбільш ефективного, раціонального і якісного попередження порушення і відновлення порушеного правового статусу різних видів соціосуб’єктів розвиток законодавчої, виконавчої і судової влади у правотворчу, правозастосовчу та антиделіктну гілку державної влади; становлення суду як єдиного антиделіктного органу в особі Верховного суду України із повним набором судових палат (антикримінальної, адміністративної, трудової, де-факто майново-договірної, де-юре майново-договірної), які мають дублюватися на рівні обласного суду та у вигляді відповідної спеціалізації суддів місцевих судів; новітня доктрина сутності і навчального забезпечення безплатної та доступної одинадцятирівневої освіти та інше удосконалення освітянської діяльності, теорологія антиделіктних відомостей, удосконалення антикримінального судочинства, криміналістики та ордистики, розробка Конституційного кодексу України, Кодексів трудового, ордистичного, виправно-трудового і виконавчого судочинства України тощо.

Наукові доробки : 

Має понад 800 публікації, в т. ч. 45 монографій та наукових гіпердоповідей; понад 200 навчальних та практичних посібників, близько 80 наукових статей у вітчизняних фахових та закордонних рецензованих виданнях та ін. 

Виступив із доповідями та повідомленнями на близько 300 науково-практичних конференціях та інших наукових заходах.

Найважливіші публікації :

1. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2020. 97 с.

2. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 108 с.

3. Кириченко О. А., Тунтула О. С.,Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 108 с.

4. Тунтула А.С. Гендерная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 160 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL : https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2435-tuntula-a-s-gendernaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya

5. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL : https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1060-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya-2-e-izd

6. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), русс., укр. URL : https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1060-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya-2-e-izd

7.. Кириченко А. А. Новая доктрина одиннадцатиуровневого образования и его учебного обеспечения : монография / А. А. Кириченко, А. К. Виноградов, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под ред. А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 182 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), русс., укр. URL : http://expertize-journal. org.ua/profesor-kirichenko-o-a/971-kirichenko-a-a-vinogradov-a-k-tkach-yu-d-tuntula-a-s-novaya-doktrina-odinnadtsatiurovnevogo-obrazovaniya-i-ego-uchebnogo-obespecheniya-monografiya

Авторські свідоцтва : 

1. Навчальний посібник «Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : свідоцтво про реєстрацію права на твір № 97621. Україна. Автори : Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович. Твір оприлюднено. Опублікування : Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей цих повноваженьЛекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020.  

2. Навчальний посібник «Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» : свідоцтво про реєстрацію права на твір № 97622. Україна. Автори : Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович. Твір оприлюднено. Опублікування : Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. укр. та рос. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020. 

3. Монографія «Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование» : свідоцтво про реєстрацію права на твір № 97623. Україна. Автори : Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович. Твір оприлюднено. Опублікування : Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). Дата реєстрації 20.05.2020.

4. Навчальний посібник «Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики» : свідоцтво про реєстрацію права на твір № 97624. Україна. Автори : Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович, Ланцедова Юлія Олександрівна. Твір оприлюднено. Опублікування : Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020.

Науково-дослідна тема школи

«Інноваційне розуміння та можливості удосконалення правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’єктів»

Представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра розроблено понад 250 новітніх доктрин, концепцій та інших інноваційних підходів, що у сукупності створюють надійну доктринальну, законодавчу та іншу прикладну основу для реального перетворення будь-якої країни світу у власне правову державу та реформування інституту президента держави та органів прокуратури у своєрідну наглядову гіпергілку державної влади за здійсненням нагляду за: 

1) точним, одноманітним та неухильним дотриманням будь-яким представниками інших гілок державної влади та всіма без винятку іншими соціосуб’єктами держави законів та інших правових актів;

2) найбільш ефективним, раціональним та якісним пізнанням, визнанням, забезпеченням та дотриманням правового статусу (прав, свобод, обов’язків, інтересів) фізичних та юридичних осіб, держави і міждержавних утворень, оперативного попередження порушення даного правового статусу і максимально повного його відновлення у разі порушення.

Основні відомості про наукову школу юриспруденції професора Аланкіра оприлюднені на веб-сайті «Реферативно-науковий журнал «Судово-психологічна експертиза. Використання поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/964-naukova-shkola-yurisprudentsiji-profesora-alankira-250-novikh-doktrin-i-kontseptsij та у книзі «Правова еліта України» http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html 

Возможно, это изображение (7 человек)

Фото 1. Деякі з представників делегації Миколаївської області на парламентських слуханнях 9 грудня 2015 р. на тему «Правове забезпечення реформи освіти в Україні», зліва направо : голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Т.Д. Кремінь; доктор юридичних наук, професор О. А. Кириченко (доповідач за темою «Новітня доктрина доступної та безкоштовної чотирнадцятиступеневої освіти в Україні»); начальник департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації А. Б. Веліховська, заступник начальника департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації О.О. Удовиченко; директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти В.І. Шуляр.

В межах базисної наукової теми школи юриспруденції професора Аланкіра «Інноваційне розуміння та можливості удосконалення правового статусу фізичних осіб та інших социосуб’єктів» діють студентські наукові гуртки «Інновації юриспруденції» (керівник к.ю.н., в.о.доц. О. М. Бідей) та «Філософія права» (керівник Н. В. Мірошкіна).

Возможно, это изображение (3 человека, люди сидят, люди стоят и в помещении)

Фото 2. Засідання наукового гуртка «Інновації юриспруденції» по темі «Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук у контексті їхніх гіпергрупових та інших завдань».

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 3, професори – 3, кандидати наук – 8, доценти – 3) спрямовують свою діяльність на виконання наукових досліджень.

Леонов Борис Дмитрович – доктор юридичних наук, в.о. професор

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Leonov B. The role of civilisation conflict in terrorism determination // European Science. – 2018. –  №3. – Р. 18-23.

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

Леонов Б.Д. Проблеми захисту від недобросовісної конкуренції: нормативний та інформаційний аспекти / Леонов Б.Д., Євтушенко Є.В. //  Інформація і право. – 2018. –  №4 (27). – С. 98-103.

Леонов Б.Д. Досвід Ізраїлю у сфері забезпечення кібербезпеки / М.В.Гребенюк,  Б.Д. Леонов // Інформація і право. – 2018. –  №2(25). – С. 45-50.

Леонов Б.Д. Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають вчинити теракт / Б.Д. Леонов, О.А. Парфило // Інформація і право. – 2018. –  №1(24). – С. 121-126.

Леонов Б.Д. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки електоральних процесів: аналіз зарубіжного досвіду / М.В. Гребенюк,  Леонов Б.Д. // Інформація і право. – 2019. –  №1 (28). – С. 100-108. 

Леонов Б.Д. Проблеми протидії поширенню деструктивної пропаганди та дезінформації напередодні виборів: аналіз досвіду ЄС / М.В. Гребенюк,  Леонов Б.Д. //  Інформація і право. – 2019. –  №2 (29). – С. 82-90.

Леонов Б.Д. Розвиток методичного забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів критичної інфраструктури (на прикладі США) / Б.Д. Леонов,  Р.М. Шостак, В.С. Серьогін // Інформація і право. – 2020. –  №3 (34). – С. 88-95.

монографії:

Терроризм: определения и сущность: монография / [А.В. Коростиленко, Б.Д. Леонов, И.И. Мусиенко, В.А. Глушков, И.Н. Рыжов и др.]; под. общ. ред. В.В. Крутова, И.И. Мусиенко, В.А. Глушкова. – К.: Центр уч.-науч. и науч.-практ. изданий НА СБ Украины, 2014. – 192 с.

Тероризм: визначення і сутність: монографія / [А.В.Коростиленко, Б.Д.Леонов, І.М.Рижов та ін.]; за. за. ред. В.В. Крутова, І.І. Мусієнка, В.П. Ємельянова. – К.: Нац. акад.. СБУ, 2015. – 192 с.

Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект : монографія / Б.Д. Леонов. – Київ.: Видавничий дім «АртЕк». – 2015. – 435 с.

Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та криміналіс­тичні аспекти : монографія / Б.Д. Леонов (розділ третій) / За заг. наук. ред. кан. юрид. наук, старшого наукового співробітника О.В. Шамара. – Київ.: Видавничий дім «АртЕк»: – 2016. – 450 с.

Leonov B.D. Provisions on terrorist offences: European standards and ways of implementation. – С. 139-145 / Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph] / Under the General editorship Iryna Sopilko. – Slovak Republic. – 2017. – 278 c.

Стременовський Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. The standards of public administration in the share of peaceful assembly (based on the case law of the European court of human rights); Journal of legal, ethical and regulatory issues, Volume 23, Issue 3, 2020. Р. 1-10 Roman S. Melnyk, Yaroslav V. Lazur, Ruslan M. Bilokin,  Sergey N. Stremenovsky.

2. Preventing and combating corruption (economic crime): examples of EU and Ukraine governance. International Journal of Management (IJM); April 2020  Р. 603 – 615; Mykola I. Inshyn; Oleksandr V. Basai; Nataliia M. Basai; Oleksandra O. Soroka; Sergey N. Stremenovsky.

3. Nepotism, favoritism and cronyism as a source of conflict of interest: corruption or not?;Amazonia Investiga, Volume 9,  Issue 29, May 2020; Р. 163 – 169; Anna Tytko; Mykhailo Smokoych; Yuliia Dorokhina; Olena Chernezhenk; Sergey N. Stremenovsky.

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Стременовський С.М. Наукові дослідження адаптації нормативно-правових актів до законодавства ЄС. Науковий вісник публічного та приватного права Випуск 1, том 1, 2018. С. 37 – 41
 2. Стременовський С.М. Наукові дослідження адаптації нормативно-правових актів до законодавства ЄС. Вісник південного регіонального центру Національного академії правових наук України. Випуск №15, 2018. С. 201 – 207
 3. Стременовський С.М. Суб’єкти та об’єкти лобіювання, в правотворчому процесі: перспективи законодавчої регламентації в Україні Науковий вісник Ужгородського Національного університету, Серія право, Випуск №48, Том 1, 2018. С. 44 – 47
 4. Стременовський С.М. Принципи енергетичної галузі України: законодавчі та наукові визначення. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск №3, 2017. С. 7 – 17. 
 5. Стременовський С.М. Підзаконна правотворчість: Наукові підходи. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Випуск №2, 2017. С. 55 – 64

підручники:

Стременовський С.М. Местное самоуправление г. Одессы в середине XIX столетия: Историко-правовое исследование; Юридична література, Одеса, 2002; 220 стр.

Бідей Олександр Миколайович – кандидат юридичних наук, в.о.доцента

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Бидей О.Н. Инновационный Конституционный правовой субъект антикриминального и иных видов антиделиктного судопроизводства: приглашение к дискусии // Всероссийский криминологический журнал2019. № 6. DOI 10.17150/2500-4255.2017.11(4).000-000

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.Бідей О. М. Новітня доктрина видового поділу правопорушень та анти кримінальної відповідальності // Науково-практичний журнал «Підприємство, господарство і право». 2014. №2. С. 74-77.

2. Бідей О. М., Ю. Ланцедова, О. Тунтула. Новий погляд на сутність і видовий поділ антикримінального примусу // Науково-практичний журнал «Підприємство, господарство і право». 2014. № 3. С. 71-74.

3.Бідей О. М. Принципи управління в системі органів внутрішніх справ // Науково-практичний журнал «Підприємство, господарство і право».  2014. № 4. С. 69-72.

4. Бідей О. М. Новая доктрина юридического образования, // Науково-практичний журнал «Підприємство, господарство і право».  2014.  № 7. С. 67-71.

5. Бідей О. М, Кириченко А. А., Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты: гипердоклад научного системного правового исследования // Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 254-312.

6. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов // The Journal of Eastern European Law. 2019. № 68. 

7. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контесте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов // The Journal of Eastern European Law. 2019. № 68. 

8. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Преступный конкурс в кассационные суды, открытие рынка земли, заказ услуг проституток, лоббирование законопроектов и иные противоправные деяния парламентариев: системное правовое исследование // The Journal of Eastern European Law. 2019. № 70.

9. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных сведений // The Journal of Eastern European Law. 2019. № 70.

10. Кириченко А. А, Бидей А. Н. Открытие рынка украинской земли в контексте инновационного понимания сущности и соотношения различных видов  сведений в части адекватности отображения окружающей действительности // The Journal of Eastern European Law. 2020. № 78.

11. Бидей А.Н, Тунтула А.С., Теорілогія криміналістики і ордистики (теорія операційної слідової діяльності). European reforms bulletin 2020., 2021 №4, С. 12-16

12. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть вторая. The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. Междунар. наук.-метрич. базы : Index Copernicus International, HeinOnline. 2021. № 85. С. 15-28. 

13. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть червертая. The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. Междунар. наук.-метрич. базы : Index Copernicus International, HeinOnline. 2021. № 85. С. 119-133. 

навчально-методичні посібники:

1. Константинов С. Ф, Братель С. Г, Бідей О. М. Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи міграційного права».  Київ: МВС України академія МВД, 2014.

2. Квітка Я. М, Константинов С. Ф, Бідей О. М. Методичні рекомендації до порядку розробки плану комплексного використання сил та засобів, задіяних на охорону громадського порядку в системі єдиної дислокації.  Київ: МВС України академія МВД, 2014.

3. Бідей О. М. Методичні рекомендації до курсу «Адміністративне судочинство» Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014.

4. Бідей О. М. Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник За загальною редакцією доктора юридичних наук, профессора, члена – кореспондента НАПрН України Олефіра В.І, Київ, 2012.

Мельник Дмитро Сергійович – кандидат юридичних наук, в.о. доцента

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Мельник Д.С. Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в умовах ведення гібридної війни та військової агресії проти України, шляхи їх вирішення // Збірник наукових праць НА СБУ, Київ, 2016, № 61, С. 17 – 25.
  1. Мельник Д.С. Побудова національної системи розшуку і повернення активів: проблемні аспекти та перспективи // Науковий вісник НА СБУ, 2017, № 65, С. 153 – 161.
  1. Мельник Д.С. Причини та умови фінансування тероризму в Україні // Науковий вісник НА СБУ, Київ, 2017, № 66, С. 132 – 140.
  1. Мельник Д.С. Національна критична інфраструктура України: сучасні потреби захисту її об’єктів у фінансово-банківській сфері» // Науковий вісник НА СБУ, Київ, 2018, № 70, C. 71 – 80.
  1. Мельник Д.С. Національна критична інформаційна інфраструктура України: сучасні потреби захисту її об’єктів // Збірник наукових праць НА СБУ, Київ, 2019, № 70, С. 111-119.
  1. Мельник Д.С. Правовий захист національної критичної інфраструктури України: актуальні проблеми та потреби удосконалення // Науковий вісник НА СБУ, Київ, 2019, № 72, С. 105 – 114.
  1. Мельник Д.С. Формування нормативно-правової бази регулювання обігу криптовалют в Україні як складник протидії їх використанню з протиправною метою (Мельник Д.С., Лаврик П.М.) // Збірник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, Київ, 2021, № 1, С. 9-21.

підручники,  навчальні посібники, монографії:

 1. Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 7.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. – 672с. – С. 234 – 308.
 2. Функції системи суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 8.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. – 672с. – С. 309 – 402.
 3. Система забезпечення інормаційної безпеки Сполучених Штатів Америки (Розділ 2.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. Ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. – 672с. – С. 26 – 68.
 4. Функції державних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 1. Частини 3. «Система забезпечення інформаційної безпеки України») // Інформаційна безпека держави: підручник / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 2 томах. – Т. 1 / за заг. Ред. В.В. Остроухова. – Київ; ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 264с. – С. 195 – 257.
 5. Загальна характеристика правопорушень в інформаційній сфері, за які передбачена кримінальна відповідальність (Розділ 4. «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної безпеки» Частини 4. «Інформаційно-технічні аспекти інформаційної безпеки держави») // Інформаційна безпека держави: підручник / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 2 томах. – Т. 2 / за заг. Ред. В.В. Остроухова. – Київ; ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 328с. – С. 61 – 88.
 6. Средства массовой информации и неправительственные организации как инструменты воздействия на информационное пространство (Мельник Д.С., Уфимцева Е.С.) Раздел 3. // Информационно-психологическое противоборство: учебник Издание четвёртое переработанное, дополненное / [Петрик В. М., Кононович В. Г., Присяжнюк Н. Н. и др.]; под ред. В.Г. Кононовича, В.М.Петрика. —К.: ДНУ «Книжная палата Украины», 2019. – 392 с. – С. 201 – 228.
 7. Засоби масової інформації як засіб впливу на інформаційний простір (Мельник Д.С., Уфімцева О.С.) Розділ 3. // Інформаційно-психологічне протиборство: підручник. Видання третє доповнене та перероблене / [В.М. Петрик, В.В. Бедь, М.М. Присяжнюк та ін.]; за заг. ред. В.В. Бедь, В.М. Петрика. – К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2018. – 388с. – С. 184-200. 

навчально-методичні посібники:

Методичні рекомендації з організації виявлення, блокування та припинення каналів фінансування терористичної та сепаратистської діяльності [Д.С. Мельник, М.Л. Пальчик] / Навчально-методичні рекомендації для курсантів ВВНЗ та співробітників практичних підрозділів, Київ: НА СБУ, 2017. – 48 с.

науково-популярні публікації:

 1. Мельник Д.С. Щодо побудови національної системи повернення активів, отриманих протиправним шляхом» // Досудове розслідування і актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27.11.2015 / редкол.: С. Кучерина, В. Фєдосєєв та ін. – Харків: Право, 2015, Вип. 37, С. 311 – 317.
 2. Мельник Д.С. Щодо сучасних потреб захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-банківській сфері// Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Харків: ІПЮК, 2017, С.235-239.
 3. Мельник Д.С. Щодо актуальних питань захисту національної критичної інформаційної інфраструктури України // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави (30.03.2018). Київ: НА СБУ, 2018, С. 112 – 115. [Електронний ресурс]: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/aktualn_problemi_upravl_nnya_nformac_ycnoyu_bezpekoyu_derzhavi.pdf
 4. Мельник Д.С. Актуальні загрози безпеці національної критичної інформаційної інфраструктури та перспективні заходи протидії // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності СБ України в сучасних умовах (28.09.2018). Київ: НА СБУ, 2018. – ч. 1 – С.76 – 80.
 5. Мельник Д.С. Щодо проблемних аспектів протидії використанню криптовалют у протиправній діяльності в Україні // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави (04.04.2019). Київ: НА СБУ, 2019, С. 248 – 250. [Електронний ресурс]: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf
 6. Мельник Д.С. Щодо актуальних проблем протидії використанню цифрових валют у протиправній діяльності в Україні // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави (15.05.2020): зб. матер. відомч. наук-практ. конф. Київ: НА СБУ, 2020. – С. 34-37. [Електронний ресурс]:  http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/Zbirnik2020.pdf
 7. Мельник Д.С. Щодо потреби удосконалення ноормативно-правового регулювання запобігання правопорушенням в Україні // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах (вересень 2020 р.). Київ: НА СБУ, 2020. – ч. 2 – С. 158-162.

Коробочкіна Любов Леонідівна – кандидат юридичних наук, в.о. доцента

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Коробочкіна Л.Л. Реєстрація фізичних осіб: нормативно-правове регулювання / Л.Л. Коробочкіна // Наше право. – 2017. – № 5. – С. 163 – 167.
 2. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна юстиція як інститут адміністративного права та науки / Л.Л. Коробочкіна // Журнал східноєвропейського права. 2018. № 12. С. 119-133. 
 3. Коробочкіна Л.Л. Европейсські принципи і методи адміністративно-правового регулювання / Л.Л. Коробочкіна // Наше право. – 2019. – № 7. – С. 148 – 157.
 4. Коробочкіна Л. Л. Шляхи реформування органу управління у сфері реалізації паспортного режиму під час здійснення адміністративної реформ / Л. Л. Коробочкіна // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2019. – № 1. – С. 45-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2013_1_11.pdf. 
 5. Коробочкина Л. Правовые основы паспортного режима в Украине / Л. Коробочкина // Legea si viata. – 2020. – № 2. – Ч.2. – С. 412 – 419.

науково-популярні публікації:

1. Коробочкіна Л.Л. Представництво інтересів держави в суді // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 листопада 2017 року, м. Київ). Режим доступу: http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2306/document.pdf

2. Коробочкіна Л.Л. Гарантії законності діяльності суб’єктів владних повноважень // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «П’ятдесят треті економіко-правові дискусії. Львів. 22.12.20.

3. Коробочкіна Л.Л. Суб’єкти владних повноважень. Адміністративні повноваження // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження правової та історичної науки». Тернопіль, 10.02.2019.

4. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна процедура та адміністративні послуги //IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасного державотворення: проблеми та перспективи». Чернігів, 21.01.2020.

5. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна юстиція //IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади організації та здійснення  публічної влади». Хмельницький, 26.03.2020.

Кліщевська Аліна Юріївна – кандидат економічних наук, в.о.доцента

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Юрченко А.Ю. Особливості функціонування та інноваційного розвитку борошномельних підприємств на продовольчому ринку України / А.Ю. Юрченко // Економіка та суспільство. – 2017. – №11. – Режим доступу до журналу: economyandsociety.in.uaЖурнал індексується і реферується у наукометричній базі: Index Copernicus

2. Юрченко А.Ю. Історичні засади виникнення та розвитку економічних теорій економічної стійкості підприємств / А.Ю. Юрченко // Сборник научных трудов: "Актуальные научные исследования в современном мире" – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 8(28), Ч.1 – С.119 – 123. Журнал індексується і реферується у наукометричній базі: Index Copernicus, Google Scholar.

3. Юрченко А.Ю. Теоретичні аспекти дослідження регіональної політики як основи соціально-економічної безпеки регіону [Електронний ресурс] / А.Ю. Юрченко // Електронний науково-практичний журнал: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – №3. – Режим доступу до журналу: http://easterneurope-ebm.in.ua

4. Юрченко А.Ю. Теоретико-методичні підходи до розроблення та оцінки інтегрального показника економічної стійкості підприємства / А.Ю. Юрченко // науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – Київ: Національний університет харчових технологій, 2017.- №4.- С. 74-77.

5. Юрченко А.Ю. Теоретичні аспекти дослідження класифікаційно-факторних складових економічної стійкості борошномельних підприємств / А.Ю. Юрченко // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. – Вип.21. – С. 109-113.

монографії:

1. Юрченко А.Ю. Формування та оцінка економічної стійкості борошномельних підприємств південного регіону / В.В. Юрченко, А.Ю. Юрченко // Економіка південного регіону: проблеми, стратегії, моніторинг: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Ушкаренко Ю.В. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 33–60.

2.Юрченко А.Ю. Особливості розробки системи управління економічною стійкістю борошномельних підприємств / А.Ю. Юрченко // Еast European Scientifik Journal (Warsaw, Poland). – 2017. – №10 (26), part 3. – P. 44-48.

навчально-методичні посібники: 

1.Юрченко А.Ю. Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 051 Економіка  (Економічна кібернетика). – МКУ імені Пилипа Орлика. – 136 с.

2. Юрченко А.Ю. Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 242 «Туризм». – МКУ імені Пилипа Орлика. – 12 с.

3. Юрченко А.Ю. Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 051 Економіка  (Економічна кібернетика). – МКУ імені Пилипа Орлика. – 21 с.

Мірошкіна Наталія Валеріївна – кандидат філософських наук, в.о. доцента

монографії:

1. Мірошкіна Н.В. Волонтерська діяльність як складова професійної підготовки студентів. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах трансформації: монографія. Opole :  Publishing House «Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu», 2020. С. 273-281.

2. Мірошкіна Н.В., Мазур В.М. Регіональний ринок освітніх послуг в умовах трансгресивності: загально-соціологічний аспект. Концептуальні засади та тенденції розвитку соціально-економічних процесів: монографія.Publishing House «Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu», 2019. С.29-36

3. Мірошкіна Н.В. Психологічні особливості стратегії і тактики професійного зростання особистості. Професійний розвиток особистості в евроінтеграційному просторі: монографія. Університет «Україна», 2018. С. 80-100.

навчально-методичних посібники:

1. Мірошкіна Н.В. Проблема буття та пізнання у філософії: методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Миколаїв, 2021. 91 с.

2. Мірошкіна Н.В. Людина та суспільство у філософському вимірі: методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Миколаїв, 2021.85 с.

3. Мірошкіна Н.В. Філософія науки. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія»,  204 «ТВППТ» та ступеня магістр спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання. 2021. 96 с.

науково-популярні публікацій:

1. Мірошкіна Н.В.Співвідношення соціальної відповідальності та соціального обов’язку (тези доповіді) Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 5 жовтня 2016 р. / За заг. ред. Р.П. Вдовиченко; упоряд. Л.А. Козаченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: ММIРЛ, 2016. – С. 184-186.

2. Мірошкіна Н.В. Споживацька цінність освітньої послуги визої школи для молоді (тези доповіді). Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Миколаїв, 17-19 травня 2017 р. / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2017. – С. 41-45.

3. Мірошкіна Н.В. Інвалідність: історичний аспект / Н.В. Мірошкіна //  Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами: матеріали І Міжрегіональної науково-практичної конференції, 29-30 квітня 2016 р. – Миколаїв: Університет «Україна», 2016.

4. Мірошкіна Н.В. Дослідження впливу соціальної реклами на поведінку учнівської молоді / Н. Мірошкіна, Л. Русецька // Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Педагогічні та психологічні науки / За заг. ред. А.М. Старєвої. – Випуск ІІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2019. – С. 111-122. – Режим доступу: http://mmirl.edu.ua/images/downloads/nauka/2.pdf

5. Мірошкіна Н.В. Проблемы морали и права в творчестве Павла Вересага. ІІІ Вересагівськи читання. Дослідження біографії та творчості Павла Вересага (до 90 річча до народження філософа). Миколаїв, «Іліон», 2019.

6. Мірошкіна Н.В. Підстави звернення до компетентністного підходу. Тези конференції Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 28 травня 2020 р. / За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, С.В. Кандюк-Лебідь. Миколаїв: ММІРЛ Університету «Україна», 2020. С. 38-40.

7. Мірошкіна Н.В. Старушок А.М. З історичного погляду на сім’ю та шлюбно-сімейні відносини. Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Соціальні комунікації. Соціальні науки / за заг. Ред. А.М. Старєвої. – Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – С. 102-109.

8. Мірошкіна Н.В., Трунілін М.О. Соціальне виключення молоді як проблема професійної соціалізації. Збірник наукових праць Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Серія: Соціальні комунікації. Соціальні науки / за заг. Ред. А.М. Старєвої. – Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – С. 109-116.

Олійник Олег Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Олейник А.О. Особенности налогообложения операций по оказанию услуг по охране здоровья в Украине / Georgian Medical News. – 2019. – №11/4 (296). – С. 160-165. Журнал індексується в MEDLINE та включено до міжнародної наукометричної бази Scopus http://www.geomednews.org/shared/issues/med296.pdf

наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Олійник О.О. Особливості та поняття адміністративно-правового статусу публічної адміністрації у сфері судово-експертної діяльності. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – №4. С. 229-232.
 2. Олійник О.О. Сучасний теоретичний вимір принципів адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності. Електронне наукове видання «Науковий вісник публічного та приватного права». Науково-дослідний інститут публічного права – 2015. – №1. С. 101-107.
 3. Олійник О.О. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: деякі теоретичні аспекти. Електронне наукове фахове видання “Форум права”. Харківський національний університет внутрішніх справ  – 2016 – № 2 – С. 519-523.
 4. Олійник О.О. Сучасні важелі негативного впливу на демократію в Україні. Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право» Науково-дослідний Інститут приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. – 2019. – № 8 – С. 165-170.
 5. Олійник О.О. Зміни у правосвідомості сучасної української молоді. Юридичний науковий електронний журнал. Запорізький національний університет – 2019. – № 4 – С. 23-27.

підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Правознавство. Навч. посіб. Автори-упорядники: В.В. Галунько, М.І. Іншин, О.Г. Мурашин, Ю.О. Фрицький та ін..; За заг. ред. В.І. Олефіра; вид. 2-ге доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 2013. – 324 с. Галунько В.В, Єщук О.М, Фрицький Ю.О., Мурашин О.Г., Іншин М.І., Олійник О.О. та інші, всього 25 осіб.

2. Олійник О.О. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності. Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 224 с.