Наукова діяльність

Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000500
Відкрита

Дата реєстрації: 22-01-2022
Статус виконавця: 17 – головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 – власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)

2. Замовник
Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250

3. Виконавець
Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розвиток сфери гостинності Північного Причорномор’я України
Назва роботи (англ)
Development of hospitality in the Northern Black Sea Coast of Ukraine

Мета роботи (укр)
Мета роботи полягає у створенні концептуальних засад для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення
сталого та ефективного функціонування сфери гостинності Північного Причорномор’я України.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to create a conceptual framework for the implementation of state policy aimed at ensuring
sustainable and efficient functioning of the hospitality sector of the Northern Black Sea Coast of Ukraine.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасної сфери гостинності)

Вид роботи: 48 – прикладна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 24 Сфера обслуговування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1 01.2022 01.2027 Остаточний звіт
Розробка концепції розвитку сфери гостинності Північного
Причорномор’я України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.35.75
Індекс УДК: 640.4.03, 640.4.03

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гарькава Вікторія Федорівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Звягінцева Ольга Борисівна (д. е. н., доц.)
Відповідальний за подання документів: Ревенко В.В. (Тел.: +38 (098) 713-70-89)