Методичні рекомендації до магістерських та курсових робіт

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт (спеціальність право)

Методичні вказівки до написання курсових робіт (спеціальність фінанси, банківська справа та страхування)

Методичні вказівки до написання магістерської дипломної роботи (спеціальність фінанси, банківська справа та страхування)

 Методичні вказівки до написання магістерської дипломної роботи (спеціальність психологія)

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Архітектура компютерів” спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

Методичні вказівки для виконання дипломних робіт зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” освітній рівень бакалавр

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни ГІС і БД (спеціальність 193 “Геодезія”) освітній рівень бакалавр

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни математична обробка геодезичних вимірів (спеціальність 193 “Геодезія”) освітній рівень бакалавр