Матеріально – технічне забезпечення

Забезпечення      приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

 Загальна площаНавчальна площа
Усі приміщення ЗВО6683,95222,0
Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарськоговідання або оперативного управління)
Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніжправо власності, господарського відання або оперативногоуправління (оренда, безоплатне користування тощо)6683,95222,0
Приміщення, здані в оренду

Коледж ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» має відповідні документи (установчий договір) щодо загальної площі приміщень та договори на використання приміщень, право користування якими внесено до Статутного фонду Університету

Коледж має власну бібліотеку з читальною залою. Наявна електронна бібліотека.

В коледжі є в наявності об’єкти соціальної інфраструктури – гуртожиток для студентів, їдальня, буфет, актова зала, спортивна зала, плавальний басейн, спортивний майданчик, пансіонати для відпочинку.

Їдальня та буфети оснащені необхідним обладнанням для комфортного користування здобувачами вищої освіти. Їдальня містить 25 посадочних місць, що відповідає нормам.

Здобувачі вищої освіти коледжу забезпечені гуртожитком.

Для занять з фізичного виховання використовуються спортивні зали та спортивно-тренувальний майданчик. Здобувачі та працівники навчального комплексу мають змогу відпочивати в пансіонатах на Сиваші (с. Григоровка), Кінбурнській косі (с. Покровка).

Коледж має автономну систему опалення. Це дає змогу створити комфортні умови навчання та праці. В коледжі впроваджено енергозберігаючі технології.

Необхідними ресурсами, що дозволяє виконувати низку найрізноманітніших завдань є: література, електронна бібліотека та електронна база сайтів, он-лайн ресурси: UMass Boston Open Kursevare, Khan Academy, MIT Open Courseware, Moodl, Zoom, Google Класс.

Викладачі використовують сучасні педагогічні методи і технології навчання: коуч-лекції, проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-диспути і конференції. Навчальні аудиторії забезпечені на  мультимедійним обладнанням.

Здобувачі вищої освіти забезпечені спеціально обладнаними робочими місцями, лабораторіями, устаткуванням, необхідним для виконання освітніх програм, наприклад:

Лабораторія системного програмного забезпечення має доступ до Інтернет з ліцензованими пакетами прикладних програм. У навчальному процесі використовуються тематичні Web-ресурси як першоджерела. До цієї категорії відносяться офіційні сайти органів державної влади (у доменній зоні gov.ua). Проте, окрім ретельного вивчення правових першоджерел, не менш важливим є вивчення практики їх застосування. Для таких цілей слугують науково-практичні коментарі, різноманітні вебінари.

Велику допомогу при застосуванні нестандартних занять при викладанні навчальних дисциплін, наприклад‒ у формі рольової гри надають інформаційні ресурси, зокрема,  інтернет-ресурси.

Коледж забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних кабінетів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації приміщень і обладнання, матеріально-технічна база ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» відповідають встановленим нормативам, що підтверджують санітарний паспорт, висновки місцевих органів з охорони праці та органів державного пожежно-технічного нагляду. Керівництво ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» постійно турбується про розвиток, оснащення та збільшення аудиторного фонду для проведення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять.