Кондратьєва Вікторія Федорівна

1

Кондратьєва Вікторія Федорівна – кандидат економічних наук. Період роботи у вищій школі – з 2013 року. Коло наукових інтересів – Миколаївський регіон та його трудовий потенціал, сучасні математичні моделі і методи в управлінні трудовим потенціалом регіону, рефлексивна модель управління підвищенням ефективності використання трудового потенціалу регіону, вплив економічного аналізу трудових ресурсів на результати діяльності підприємства, коваріаційно-кореляційний аналіз стану трудових ресурсів промисловості Південного регіону.

У 2011 році закінчила Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова за кваліфікацією – магістр з обліку та аудиту. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні моделі і методи, інформаційні технології в економіці».

Учасниця І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченій 100-річчю Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського «Актуальні дослідження економічного розвитку України» (Миколаїв, 2012 р.); ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність» (Миколаїв, 2013 р.); ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика економічних досліджень» (Миколаїв, 2012 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації» (Київ, 2015 р.). Автор понад 24 наукових статей.

email: ab011089kvf@gmail.com

Алгоритми і методи обчислень

ГІС і бази даних

Дискретна математика

Інформаційні системи і технології

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва