Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Україна

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньокваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України.

Для вступу до Міжнародного класичного університету  імені Пилипа Орлика обов’язковою умовою є володіння українською або російською мовою в обсязі, необхідному для навчання за обраною спеціальністю. Вдосконалити рівень знань вказаних мов можна на підготовчому відділенні Університету.

Підготовче відділення

  • Тривалість навчання – 10 місяців
  • Подання документів – протягом року
  • Початок навчання – 1 жовтня

Зарахування на навчання

Студенти-іноземці вступають до інституту за результатами співбесіди та на основі укладеного контракту на освітні послуги. Зарахування на денну та заочну форми навчання на рівні бакалавр завершується 15 листопада 2016 року.

Для того щоб стати студентом Міжнародного класичного університету імені Пилипа орлика Вам потрібно заповнити анкету-заявку – і ви отримаєте консультацію та чітку інструкцію по крокам які треба зробити. Ми готові повністю супроводжувати процес Вашого навчання – від юридичної підтримки вступу до допомоги у вирішенні всіх супутніх питань, що стосуються життя та легалізації перебування в Україні.

Ліцензія АЕ № 527891 видана 09.02.2015 р. акредитований ВНЗ у відповідності з національною класифікацією.

 

Форма навчання – денна, денно-вечірня, заочна.

Підпорядкування – Міністерство освіти і науки України.

Термін навчання – молодший спеціаліст – 2 – 3 роки,

бакалавр – 4 роки.

 

Сучасність

Університет, за узгодженням з Міністерством освіти і науки України, носить ім’я Пилипа Степановича Орлика, видатного українського державного і військового діяча, гетьмана України, одного з авторів «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р. Діяльність Пилипа Орлика в галузі освіти була спрямована на піднесення національної самосвідомості, патріотизму, стабілізуючої ролі незалежної України в системі міжнародних відносин тогочасної Європи.

Всього в університеті в різні часи (враховуючи сьогодення) навчалося від 2000 до 5500 студентів. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.

Студенти навчаються в двох корпусах в яких є , спортивна зала, бібліотека, чисельні профільні лабораторії, буфети, кафе…

Комплекс Міжнародного класичного університету – це комфортні можливості отримання освіти від мережі робітничих професій, курсової підготовки до коледжу й університету.

Денна та заочна форма навчання, використання елементів дистанційної підготовки, створення навчальних груп, що працюють у вихідні дні, дозволяють найбільш гармонійно поєднати навчання з роботою, пізнати професію, поєднати наукову і бізнес-практики.

Комплекс Міжнародного класичного університету пропонує грантові моделі для молоді, яка показала найкращі результати у навчальній, науковій та творчій діяльності.

 

 Перелік факультетів:

З 2016-2017 навчального року до спеціалізації кожної спеціальності усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів верифікуються навчальним закладом державної бази освіти і вносяться до диплому разом з назвою спеціальності і кваліфікації.

 Коледж (молодший спеціаліст)

 Готельно-ресторанна справа

– анімаційна діяльність*

– організація торгівлі

– страхування послуг

– маркетингова і рекламна діяльність

– облік та оподаткування

– комп’ютерне забезпечення готельно-ресторанної справи

– правове регулювання господарської діяльності

 

Журналістика

– інтернет-журналістика *

– телевізійна і радіожурналістика *

– комп’ютерне забезпечення інформаційної діяльності

– підприємницька діяльність

– маркетингова і рекламна діяльність

– правові засади соціальних комунікацій

 

Фінанси, банківська справа, страхування

– митна справа та оцінювальна діяльність *

– підприємницька діяльність

– організація торгівлі

– маркетингова і рекламна діяльність

– облік та оподаткування

– інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

– правове регулювання господарської діяльності

 

Маркетинг

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– облік та оподаткування

– підприємництво, торгівля і біржова діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– маркетинг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

– комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності

– страхування послуг

 

Облік та оподаткування

– митний контроль та аудит*

– підприємницька діяльність

– організація торгівлі і біржова діяльність

– фінанси і банківська справа

– страхування

– маркетингова і рекламна діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерне забезпечення господарської діяльності

 

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– товарознавство в міжнародному бізнесі і митній справі *

– облік та оподаткування

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерне забезпечення господарської діяльності

– фінанси і банківська справа

– страхування

– маркетингова і рекламна діяльність

 

Право

– патрульно-поліцейська діяльність*

– адміністративно-правова діяльність підрозділів ДАІ *

– податкова діяльність

– підприємницька діяльність

– комп’ютерне забезпечення правоохоронної діяльності

– правове регулювання господарської діяльності

 

Комп’ютерна інженерія

– комп’ютерна графіка і WEB-дизайн *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція

– підприємницька діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерна інженерія систем і мереж

 

Геодезія та землеустрій

– землевпорядкування *

– підприємницька діяльність

– економічні основи землеустрою

– правове регулювання господарської діяльності

– страхування землі і нерухомості

 

Медсестринство

– косметологія *

– фізична терапія, масаж, ЛФК *

– акушерство *

– лікувальна справа *

– фізіотерапія *

– медико-психологічна реабілітація

– дієтотерапія і раціональне харчування

 

Фармація

– загальна фармація

– підприємницька діяльність

– реклама і організація торгівлі

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*

 

 

Університет (бакалавр)

 

Готельно-ресторанно справу

– анімаційна діяльність *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*

– курортологія та рекреація *

– технологія продукції ресторанного господарства*

– гід, екскурсовод, перекладач*

– організація туризму*

 

Фінанси, банківська справа, страхування

– соціальне, медичне і пенсійне страхування*

– митне адміністрування, оцінка і контроль*

– оцінка майна та майнових прав. Ріелтерська діяльність *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– облік та оподаткування

– організація торгівлі, підприємництва та біржової діяльності.

 

Туризм

– анімаційна діяльність *

– гід, екскурсовод, перекладач *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– курортологія, рекреація, міжнародний туризм *

– готельно-ресторанний бізнес*

 

Комп’ютерна інженерія

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– обслуговування комп’ютерних систем і мереж та програмування мобільних пристроїв *

– програмування мобільних систем *

– системне програмне забезпечення *

– геоінформаційні системи і технології

 

Геодезія та землеустрій

– землевпорядкування та кадастр *

– оцінка землі та нерухомого майна. Ріелтерська діяльність *

– еколого-правове регулювання землевпорядної діяльності

– геоінформаційні системи і технології

 

Право

– митне та морське право *

– прокурорська та слідча діяльність *

– нотаріальна діяльність *

– судова діяльність *

– адвокатура *

– міжнародне та європейське право *

– правове регулювання земельних відносин

 

Психологія

– медична і клінічна психологія *

– військова психологія і соціально-психологічна реабілітація *

– сімейна психологія і психологічне консультування *

– практична і тренінгова психологія *

– маркетинг та реклама

– підприємницька діяльність

 

Фізична реабілітація

– культурологія та рекреація *

– фітнес і дієтологія *

– фізична терапія, масаж, ЛФК *

– фізичне виховання в школі/ВНЗ

– медико-психологічна реабілітація

– підприємницька діяльність

– організація туризму*

 

Фармація

– фармацевт-провізор

– фармацевт-косметолог

– клінічна фармація

 

Значком * виділені спеціалізації з поглибленим вивченням іноземної мови.

Крім спеціалізації, яка буде вказана в дипломі, студент може вибрати додаткову спеціалізацію з переліку і отримати сертифікат університету.

 

В МКУ ім. Пилипа Орлика створені умови не тільки для навчання, але і для змістовного дозвілля, розвитку вроджених талантів і здібностей іноземних студентів. На території всіх корпусів університету для полегшення контактів з рідними і близькими іноземних студентів функціонують безкоштовні точки доступу в Інтернет за допомогою Wi – Fi і в спеціалізованих комп’ютерних класах.

Навчання в університеті іноземні громадяни без знань російської/української мов спочатку повинні закінчити підготовче відділення. Навчання на підготовчому відділенні триває 10 місяців, після закінчення навчання іноземні громадяни здають іспити і за результатами отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення, на підставі якого мають право вступати у будь-який університет України.

Відповідність рівня викладання міжнародним вимогам забезпечується завдяки залученню до навчального процесу викладачів-перекладачів.

Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладача, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Викладачами підготовлено методичні матеріали до кожного практичного заняття, видано ряд навчально-методичних посібників, розроблено та видано контролюючі матеріали. Навчально-методична база постійно переглядається та поновлюється згідно вимог міжнародних терміносистем.

 

Вартість навчання:

 

1 Підготовчі курси 500 дол.США
2 Молодший спеціаліст Усі спеціальності 800 дол.США
Медсестринство 2000 дол.США
Фармація 2000 дол.США
3 Бакалавр Медсестринство 2500 дол.США
Фармація 2500 дол.США
Технології медичної діагностики та лікування
Фізична   реабілітація
Право 1000 дол.США
Туризм
Готельно-ресторанна справа
Комп’ютерна інженерія
Геодезія та землеустрій
Фінанси, банківська справа  та страхування
Психологія з медицинською спеціализацією 1800 дол.США

 

Умови вступу

Для оформлення запрошення на навчання, яке дає право в’їзду іноземному громадянинові на територію України з метою отримання освіти, необхідно звернутися в письмовому вигляді поштою, факсом або по електронній пошті в університет з проханням про прийом на навчання і направити в навчально-науковий центр міжнародного співробітництва копії наступних документів, перекладених на українську (російську) мову:

 

1)         заяву-анкету;

2)         оригінал та копію документа про попередню освіту;

3)         оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4)         копію документа про народження;

5)         медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6)         копію паспортного документа іноземця або документа, що засвідчує особу без громадянства;

7)         дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8)         6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9)         копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Організація умов проживання

Для іноземних студентів надається гуртожиток. Працює їдальня.

 

Додаткова інформація:

Приймальна комісія МКУ ім. Пилипа Орлика:

– час роботи: пн. – пт., з 8:30 до 17:00 год;

– телефон/факс (0512) 593-001; (0512) 550-736.

адреса: м. Миколаїв, вул. Котельня, 2.

 

Університет  запрошує  всіх  бажаючих  на  навчання!