Факультет фармації

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

 

Декан факультету – Оглобліна Мирослава Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

 

Заступник декану – Прозорова Галина Олександрівна, кандидат, біологічних наук (куратор студентів, що навчаються за ОКР «Бакалавр» та «Магістр»)

Заступник декану – Ігнатова Тетяна Вікторівна, викладач вищої категорії (куратор студентів, що навчаються за ОКР «Молодший спеціаліст»)

Фахівець деканатуПетухова Валентина Олександрівна.

Адреса: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2.

Телефон +380633173210

Електронна адреса: farmfk16@ukr.net

  

ОГЛОБЛІНА МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

                 кандидат фармацевтичних наук, доцент

Освіта У 1998 році закінчила Стахановське медичне училище за фахом «Фармація» (диплом з відзнакою), у 2003 році закінчила Національну фармацевтичну академію (нині Національний фармацевтичний університет) за фахом «Фармація»,  у 2003 р. закінчила інтернатуру у ІПКСФ при НФаУ і отримала кваліфікацію «Провізор загального профілю».

Вчений ступінь і звання Кандидат фармацевтичних наук з 2006 р. дисертацію за темою «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиаксидантів в ряду похідних тіазолідину» (спеціальність: 14.03.05 – фармакологія) захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті (науковий керівник – Заслужений діяч науки і техники України, д.мед.н., професор Лук’янчук В.Д.). У 2013 р. отримала вчене

звання доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії.

Професійна діяльність.  Фармацевт з 1998 року, провізор за сумісництвом з 2003 по 2013 рік ЛОКВП «Фармація» м. Луганськ, Луганська обл. Має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація та управління фармацією» (посвідчення №861 від 19.06.2013р.). З 2013 року позаштатний  фахівець ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області, а з 1 січня 2017 в Миколаївській. Голова комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області (наказ МОЗ України №419 від 12.04.2017р.).

Педагогічна діяльність. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації – 13 років, у тому числі в ДЗ «Луганський державний медичний університет» – 12 років.

Коло наукових інтересів. Пошук та вивчення лікарських засобів метаболітного типу дії за умов невідкладних станів, в основі патогенезу яких лежить гіпоксичний синдром».

Підвищення кваліфікації – 2012 рік – Інститут підвищеня кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Харків – цикл «Вища освіта та Болонський процес» (посвідчення №1 від 14.02.2012р.).  2013 рік – ДЗ «Луганський державний медичний університет», ПАЦ «Організація і управління фармацією», Луганськ. Харків. 2016 рік – Інститут підвищеня кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Харків – цикл «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» (посвідчення № 18 від 14.12.2016р.).

Публікації. Є автором (співавтором) більше 60 друкованих робіт у т.ч. 9 навчально-методичних робіт (з них три під грифом МОН та МОЗ України) та 2 патентів України на винахід.