Акредитація ОП “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня