Акредитація ОП “Транспортні технології” першого (бакалаврського) рівня