Акредитація ОП “Фармація, промислова фармація” другого (магістерського) рівня