Медсестринство

hDZBlItMb1A

 

Медична сестра – одна з самих найгуманніших професій, що існують на землі.

Медицина і мистецтво лікування виникли ще на ранніх ступенях людства. Досить ознайомитися з даними соціологічних опитувань, проведених в різних країнах, щоб переконатися – професія медсестри стабільно входить в трійку самих поважних.

Сестринська справа  є  наукою, мистецтвом, галуззю професійної діяльності,   напрямом підготовки та  спеціальністю.

Сестринська справа – мистецтво надання допомоги пацієнтові у досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя.

9

Сестринська справа – це самостійна наука, яка має фундаментальну науково-дослідницьку обгрунтованість.

Сестринська справа у відношенні до суспільства – допомогти людям, сім’ям та громадам покращити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал здоров’я, підтримувати його на сприйнятливому рівні в умовах того середовища, в якому вони мешкають і працюють.

7phnQCWjaXw

Цілі сестринської справи:

 • допомога пацієнтові, його родині чи громаді у досягненні задовільного здоров’я;
 • максимальне залучення кожного пацієнта до піклування про своє здоров’я;
 • профілактика порушень у стані здоров’я;
 • задоволення потреб пацієнта у випадку захворювання чи немічності.

DSC_0504

Функції сестринської справи:

 1. Забезпечення сестринського догляду за пацієнтами або керівництво доглядом, а саме:
  – догляд за здоровими–  підтримання у здорової людини стану, коли хвороба не може виникнути;
  – догляд за хворими – допомога хворій людині, котра намагається жити повноцінним життям, яке приносить задоволення;
 2. Навчання пацієнтів та їхніх родичів або інших доглядальників;
 3. Виконання обов’язків члена команди, що забезпечує медико-санітарну та медико-соціальну допомогу, зокрема надання первинної та невідкладної медичної допомоги, виконання призначень лікаря, виконання профілактичних та протиепідемічних заходів;
 4. Участь у науковій та інноваційній діяльності з метою удосконалення медико-соціальної допомоги пацієнтам.

DSC_0524

 

Медична сестра – це кваліфікований фахівець, котрий має спеціальну сестринську освіту і відповідні професійні компетенції, визнає  філософію сестринської справи та керується її принципами у повсякденній діяльності,   здібний забезпечити населення необхідною медико-санітарною допомогою у межах своєї компетенції.

DSC_0498

 

Медичні сестри призначені для виконання своїх професійних обов’язків у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів надання лікувально-профілактичної допомоги.

 Метою діяльності медсестринського відділення є: формування гармонійно розвинених компетентних фахівців сестринської справи, здатних до самоосвіти, які критично мислять, здійснюють пошук та опрацювання різноманітної інформації, мають активну громадянську позицію.

Основними  завданнями медсестринського відділення є:

 • забезпечення якісної підготовки компетентних медичних сестер згідно з Галузевим стандартом вищої медичної освіти, здатних надавати медсестринську допомогу всім верствам населення, які її потребують;
 • виховання всебічно розвинутої особистості, здатної до самоосвіти в умовах інформатизації суспільства;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду та  толерантного ставлення до представників інших культур;
 • запровадження у освітній процес новітніх технологій сестринської допомоги і догляду
 • формування компетентного викладацького складу відділення;
 • впровадження у навчальний процес сучасних освітніх технологій;
 • впровадження оптимальних форм і методів навчально-виховної роботи зі студентською молоддю;
 • сприяння здоровому способу життя студентів;
 • створення умов для формування соціально зрілої особистості, виховання активної життєвої позиції громадянина та фахівця сестринської справи, готового брати активну участь у модернізації галузі, а також відстоювати незалежність  сестринської професії та її гідне місце у вітчизняній системі охорони здоров’я.

sxuHsKnzZUI

Підготовку студентів спеціальності «Сестринська справа»  здійснює висококваліфікований педагогічний колектив. Багато викладачів мають  вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «Старший викладач» .

 Центр тестування http://testcenter.org.ua