Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА УВІЙШОВ ДО СКЛАДУ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Університет імені Пилипа Орлика увійшов до складу робочої групи з розробки концепції єдиного кваліфікаційного іспиту за фахом «Громадське здоров’я» при Міністерством охорони здоров’я України. Державний іспит «Крок» обов’язковий для здачі в усіх українських вузах за напрямом підготовки «Медицина» і «Фармація».
В експертній групі Центру тестування професійної компетентності фахівців МОЗ України Університет імені Пилипа Орлика буде представляти декан медико-соціономічного факультету, професор Наталія Євдокимова.
На сьогодні дуже невелика кількість навчальних закладів співпрацюють з МОЗ в сфері розробки нормативних документів. Експертне членство це, в першу чергу, показник високого рівня освітньої діяльності, якісного кадрового забезпечення медичних спеціальностей, значних результатів, які Університет імені Пилипа Орлика постійно демонструє за результатами іспиту «Крок» (наприклад, за фахом «Лікувальна справа» іспит «Крок» був зданий студентами університету на 91 бал зі 100 можливих).
У віданні Міністерства охорони здоров’я України знаходяться такі спеціальності університету як «Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське здоров’я», «Медсестринство», «Фармація», за якими можна здобути освіту з рівня молодшого спеціаліста до магістра.
Залученню до групи експертів медичного спрямування представника Університету імені Пилипа Орлика сприяли також високі результати планової перевірки вузу комісією Міністерства освіти і науки України, яка проводилася в навчальному закладі в жовтні цього року.
Завданням експертної групи стане реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року № 334 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для отримання ступеня магістра»: розробка нормативів, експертиза екзаменаційної документації.
Зазначена спеціальність, популярна сьогодні в вузах Європи і Америки. У нинішньому році вона вперше з’явилася в Україні.
Програма цієї спеціальності в Університеті ім. Пилипа Орлика спрямована на підготовку фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, установ та організацій, що займаються проблемами охорони навколишнього середовища, здоров’я населення, профілактичної медицини.
Фахівці в галузі громадського здоров’я можуть займати посади в сфері гігієни і санітарії, менеджменту медичних установ, міжнародних організацій, установ соціальної допомоги, санітарної освіти, валеології, епідеміології, здійснювати функції державного інспектора в області техногенного та екологічного нагляду, бути експертом в області страхової медицини.
Підготовка в Університеті ім П. Орлика здійснюється також за спеціальностями:
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:
Фармація
Право
Комп’ютерна інженерія
Журналістика
Готельно-ресторанна справа
Геодезія та землеустрій
Фінанси, банківська справа і страхування
Облік та оподаткування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
Медсестринство
БАКАЛАВР:
Транспортні технології (автомобільний транспорт)
Технології медичної діагностики і лікування
Фінанси, банківська справа і страхування
психологія
Фізична терапія, ерготерапія
Готельно-ресторанна справа
Геодезія та землеустрій
Комп’ютерна інженерія
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Медсестринство
Журналістика
Фармація
Туризм
Право
МАГІСТР:
Фінанси, банківська справа і страхування
Фармація
Фізична терапія, ерготерапія
Готельно-ресторанна справа
Комп’ютерна інженерія
Громадське здоров’я
Менеджмент
Психологія
Туризм
Право
Аспірантура:
Психологія

Адреса приймальної комісії: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2; телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87; сайт mku.edu.ua