Практика студентів спеціальності «Правознавство»

Навчальний рік вже перетнув свій «екватор». Окрім підготовки до іспитів, у студентів набуло актуальності питання проходження та оформлення практики. Практика студентів — це виконання ними на робочих місцях усіх видів робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, де вони під керівництвом майстрів послідовно закріплюють здобуті уміння та навички, навчаться використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набудуть практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

5 лютого 2018 року для студентів напряму піготовки 081 “Право” розпочалася навчальна та виробнича практика.

Базами практики є органи юстиції та правосуддя, органи внутрішніх справ, органи державного управління, юридичної та кадрової служб підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Студент має можливість працюючи на виробництві закріпити отримані під час навчання знання та вивчити реальні ситуації. Він може самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи правильність своїх висновків перед керівником практики, брати участь у вирішенні загальних виробничих завдань.

Майбутній спеціаліст навчається субординації, роботі в колективі, отримує навички професійного спілкування, що надає можливість спробувати себе в якості юристконсульта, секретаря судового засідання, державного виконавця, помічника нотаріуса, помічника адвоката, секретаря адміністративних органів різних установ, підприємств, організацій.