Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів

  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ, ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»

В рамках проекту

«Мій науковий дебют: від учня та студента до професора»

 

Форми проведення: очна-заочна

 6-7 квітня 2017 р.

м. Миколаїв

Організатори зібрання

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АТ “ОТП БАНК”

 

Основні тематичні напрямки роботи наукового зібрання (секції):

 

 1. Суспільні науки (історія, мистецтво, психологія та інше).

2.Медичні та фармацевтичні науки (теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки).

 1. Економічні та юридичні науки (правознавство, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, комерційна діяльність, готельно-ресторанне обслуговування, видавнича справа та редагування).
 2. Математика та інформаційні технології (обслуговування комп’ютерних систем і мереж, комп’ютерна інженерія).
 3. Екологія (безпека життєдіяльності, охорона навколишнього середовища, геодезія, картографія, та землеустрій, землевпорядкування, туризм ).

Робочі мови зібрання: українська, російська, англійська.

Місце проведення зібрання: ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», вул. Котельна,2, м. Миколаїв, 54003, ауд. 9.

Початок роботи зібрання – 6-7 квітня 2017 р. о 1000 год.

За результатами роботи зібрання планується видання збірки матеріалів конференції. Також матеріали зібрання будуть розміщені на офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Вартість публікації 100 грн.

Для участі у зібранні необхідно до 25 лютого 2017 р. подати до оргкомітету зібрання: заявку, текст тез та копію документу про сплату (вартості публікації). Матеріали можна відправити на електронну адресу (e-mаil): mku.osvita@gmail.com з поміткою «для Оглобліної М.В.» або передати особисто, при цьому необхідно получити підтвердження щодо отримання матеріалів оргкомітетом.

 

Реквізити для сплати організаційного внеску: р/р 26004455006259 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, КОД ЄДРПОУ 37992250. Одержувач платежу: Університет ім. Пилипа Орлика !!!

Призначення платежу: підготовка тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ,  ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»

(6-7 квітня 2017 р.)– прізвище автора тез.

Контактні телефони:

+38 050 621 85 83 к.фарм.н., доцент Оглобліна Мирослава Володимирівна

+38 093 239 50 06 к.е.н., доцент Кондратʼєва Вікторія Федорівна 

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ТА РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ,  ФОРМУВАННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ» (6-7 квітня 2017 р.)

До публікації приймаються оригінальні тези з основних напрямів роботи конференції.

Загальні положення

Для публікації тез автори подають до оргкомітету:

 1. Рукопис тез. Рукопис подається у друкованому та електронному вигляді (на диску DVD-RV). Друкований варіант матеріалів надається в одному екземплярі (сторінки з першої по останню не нумеруються) і надсилається за адресою: ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», вул. Котельна, 2, м. Миколаїв, 54003. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки тексту формату А4, включаючи таблицю, рисунок та список літератури.
 2. Заявку на участь у конференції – відомості про авторів.
 3. Копію документу про сплату організаційного внеску.

Електронні файли (повинні містити: тези, заявку, копію документу про сплату) надсилаються за вищезгаданою поштовою адресою на компакт-дисках або електронною поштою за адресою: e-mаil: mku.osvita@gmail.com

Автори з інших міст можуть надсилати тільки електронні файли, але повинні узгодити це з оргкомітетом зібрання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 • індекс УДК (верхній лівий кут, великими літерами, (шрифт – 14 пт);
 • назва тез (по центру, великими літерами, (шрифт – 14 пт )
 • ініціали та прізвище автора (-ів) (праворуч, курсивом, (шрифт – 14 пт)
 • науковий ступінь, посада ініціали та прізвище наукового керівника (шрифт – 14 пт;
 • повна назва установи, в якій виконанні дослідження та місто (праворуч, курсивом, (шрифт – 14 пт );
 • анотація та ключові слова трьома мовами (курсив, шрифт – 14 пт., інтервал -1);
 • текст тез повинен бути набраний у форматі MSWord (97-2007), шрифтом Times New Roman, (шрифт – 14 пт; міжрядковим інтервалом – полуторний. В тексті тези не повинно бути порожніх рядків, між словами допускається тільки один пробіл.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркушу. Ліве поле – 20 мм, верхнє, нижнє, праве поле – 10 мм.

Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Допускається тільки 1 рисунок. Підпис до рисунку повинен бути на мові оригіналу тез.

У тезах може бути тільки одна таблиця, яка набираються у програмі Microsoft Word, шрифтом 10. Таблиця повинна мати тематичний заголовок. Слово «Таблиця» друкуються з лівого боку, курсивом, далі – заголовок таблиці.

Формули та рівняння розташовують у тексті за допомогою редактора формул Microsoft Equation.

Хімічні формул вставляються безпосередньо в текст за допомогою редактора CS Chem Draw або Isis Draw.

 • список літератури (шрифт – 12 пт) нумерується у порядку посилання на літературні джерела в тексті, оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті статті посилання на літературу ставляться у квадратних дужках з зазначенням сторінок [1, с. 2]. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється. Кількість джерел у списку літератури – не більше 4-х.

Друкований рукопис повинен бути підписаний авторами та науковим керівником.

Тези, що не відповідають даним правилам не приймаються до публікації.

Автори несуть повну відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Оргкомітет не приймає матеріали, які не відповідають вимогам щодо відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

 Заявка на участь у зібранні:

Файл має назву: Vovk_vidomost

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЗІБРАННІ: Автор
№ з/п Дані
1 ПІБ Вовк Степан Ігорович
2 Посада Здобувач вищої освіти
3 ВНЗ Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
4 Курс, група (для студентів) ІІ курс, гр. 12
5 Тематичний напрям зібрання 3 – економічні, юридичні та політичні науки
6 Назва доповіді Реформування податкової системи в Україні
7 Електронна пошта stepan-vovk@ukr.net
8 Поштова адреса Вовк С. І., вул. Котельна, б.5, кв. 9, м. Миколаїв, 54001
9 Контактний тел. 0(96) 476 29 97
Науковий керівник (для учнів, студентів, аспірантів, здобувачів)
9 ПІБ Сидоренко Ольга Іванівна
10 Науковий ступінь Канд. екон. наук
11 Вчене звання Доцент
12 ВНЗ Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика

Форма участі у конференції:

 

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

 

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор