(5-6.04.2016 р.) Наукове зібрання ІІІ ОРЛИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ У МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНІКОВА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛГІЙ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА КОЗАЦЬКИХ ОТАМАНІВ»

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ТА ПРИБУЗЬКОГО РЕГІОНУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НАН УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О. ГМИРЬОВА

проводять  

Наукове зібрання

 ІІІ ОРЛИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

«СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ

У МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ»

(5-6 квітня 2016 р.)

Форми проведення: очна-заочна

детальныше