Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

123 Комп’ютерна інженерія

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ

Педагогіка та психологія вищої школи

Цивільний захист

Охорона праці (за професійним спрямуванням)

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Математичне моделювання систем та процесів захисту інформації

Паралельне програмування

Теорія та проектування комп ‘ ютерних систем

Мережеві інформаційні технології

Спеціалізовані комп ‘ ютерні системи та мережі

Сучасні інтернет-технології

Побудова сучасних автоматизованих систем управління

Методологія та організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ

Реінжиніринг бізнес-процесів в сфері ІТ

Стратегічний менеджмент в сфері ІТ

Стратегічний маркетинг в сфері ІТ

Бізнес-планування та управління проектами (за професійним спрямуванням)

Управління ризиком (За професійним спрямуванням)

Економічна безпека ІТ-підприємств

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері

Управління конфліктами і кар ‘ єрний коучинг в сфері ІТ

Психологія праці в сфері ІТ

Інженерна психологія (За професійним спрямуванням)