123 Комп’ютерна інженерія

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ

Педагогіка та психологія вищої школи

Цивільний захист

Охорона праці (за професійним спрямуванням)

Математичне моделювання систем та процесів захисту інформації

Паралельне програмування

Теорія та проектування комп ‘ ютерних систем

Мережеві інформаційні технології

Спеціалізовані комп ‘ ютерні системи та мережі

сучасні інтернет-технології

Побудова сучасних автоматизованих систем управління

Методологія та організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ

Реінжиніринг бізнес-процесів в сфері ІТ

Стратегічний менеджмент в сфері ІТ

Стратегічний маркетинг в сфері ІТ

Управління ризиком (За професійним спрямуванням)

Економічна безпека ІТ-підприємств

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері

Управління конфліктами і кар ‘ єрний коучинг в сфері ІТ

Психологія праці в сфері ІТ

Інженерна психологія (За професійним спрямуванням)