013 Початкова освіта

ОБОВ’ЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Історія державності та культури Украіни

Філософія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Безпека життєдіяльності

Екологія

Охорона праці

Інформаційні системи та технології

Психологія загальна

Педагогіка загальна

Історія психології та педагогічної думки

Дидактика

Теорія і методика виховання

Основи наукових досліджень

Вікова психологія

Математика

Сучасна українська мова з практикумом

Дитяча література

Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Вступ до спеціальності

Методика навчання української мови та мовлення

Методика навчання іншомовної освітньої галузі

Методика навчання математичній освітній галузі

Методика навчання природничої, громадської, історичної освітньої галузі

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Методика навчання інформатичної освітньої галузі

Методика навчання фізкультурної освітньої галузі

Методика навчання соціальної і здоров’язберігаючої освітньої галузі

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореаграфії та ритміки

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Практична психологія

Педагогічна психологія

Психологія соціальна

Психологія праці

Психологія управління

Психодіагностика

Патопсихологія

Психотерапія

Практикум із загальної психології

Анатомія та фізіологія

Педіатрія

Перша долікарська допомога

Гігієна та санітарія (за професійним спрямуванням)

Валеологія

Основи медичних знань

Методика навчання основ здоров’я

Основи раціонального харчування та дієтотерапії

Теорія і методика фізичного виховання

Дефектологія

Логопедія

Психодіагностика

Патопсихологія

Психотерапія

Педіатрія

Основи медичних знань

Інклюзивна освіта

Практична підготовка

Виробнича практика в закладах освіти

Літня педагогична практика в оздоровчий період

Пропедевтична практика