012 Дошкільна освіта

ОБОВ’ЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Історія державності та культури Украіни

Філософія

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Безпека життєдіяльності

Екологія

Охорона праці

Інформаційні системи та технології

Основи медичних знань

Психологія загальна

Педагогіка загальна

Історія психології та педагогічної думки

Вступ до спеціальності

Основи наукових досліджень

Теорія та методика виховної роботи в закладах дошкільної освіти

Дошкільна лінгводидактика

Основи педагогічної майстерності

Вікова психологія

Математика

Сучасна українська мова з практикумом

Дитяча література

Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Методика навчання української мови та мовлення

Методика навчання іноземної мови

Теорія й методика формування елементів математичних уявлень

Основи природознавства та суспільствознавства з методикою

Методика навчання основ здоров’я

Теорія і методика фізичного виховання

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореаграфії та ритміки

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Практична психологія

Педагогічна психологія

Психологія соціальна

Психологія праці

Психологія управління

Психодіагностика

Патопсихологія

Психотерапія

Практикум із загальної психології

Анатомія та фізіологія

Педіатрія

Перша долікарська допомога

Гігієна та санітарія (за професійним спрямуванням)

Валеологія

Обстеження та оцінка стану здоров’я

Основи оздоровчо-рекреаційної руховой активності

Основи раціонального харчування та дієтотерапії

Основи здорового способу життя

Дефектологія

Логопедія

Психодіагностика

Патопсихологія

Психотерапія

Анатомія та фізіологія

Педіатрія

Інклюзивна освіта

Практична підготовка

Виробнича практика в закладах освіти

Літня педагогична практика в оздоровчий період

Пропедевтична практика