Головна

 

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8c-%d1%81-%d0%b2

 

Університет :

 

   перлина півдня України.

 

 

 

 

Вітальне слово

ректора Міжнародного  класичного

університету імені Пилипа Орлика

У 2012 році, за погодженням Міністерства освіти і науки України, наш університет отримав ім’я Пилипа Орлика – українського державного і військового діяча. Здобувши освіту в Вільно, Могилеві, Києві (Києво- Могилянська колегія) та розпочавши свою діяльність канцеляристом, регентом, генеральним писарем(канцлером), 5 квітня 1710 року  був обраний гетьманом України. Пилип Степанович  Орлик намагався відновити незалежність України за підтримки Франції, Швеції, Речі Посполитої, Саксонії, Британії, Ганноверу, Ватикану та інших; зробив спробу сформувати власні збройні сили  і підняти боротьбу проти Російської імперії.

Діяльність Пилипа Орлика в галузі освіти була спрямована на піднесення національної самосвідомості, патріотизму, стабілізуючої ролі незалежної України в системі міжнародних відносин тогочасної Європи.

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика сьогодні це – ВНЗ нового типу, успішний та сучасний, побудований на новітніх європейських засадах.

Всього в університеті в різні часи ( враховуючи сьогодення)  навчалося від 2000 до 5500 студентів.  Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з  них: 9  доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15- аспіранти, 5 докторанти.

Взірцем педагогічної майстерності, плідної наукової та сучасної діяльності є президент комплексу, багаторазовий лауреат престижних національних  і  закордонних премій к.п.н., доцент Матвієнко Л.П., директор Інституту науково-дослідницької роботи та міжнародних зв’язківд.е.н., професор В’юн В.Г.,к.п.н., професор Михайлик А.Г., лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч культури, професор Д.Д. Кремінь; проректор к.ф.н., доцент Оглобліна М.В., проректор к.п.н., доцент Яндрова Ю.В., декан факультету к.е.н., доцент Волков М.А. та багато інших.

Основою сучасної концепції  розвитку нашого університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, впровадження існуючих та розробка нових інформаційно- комунікативних технологій для навчальної і наукової роботи; постійна модернізація науково-дослідницької діяльності та подальша інтеграція в європейський освітній, науковий та інформаційний простір.

Бажаю абітурієнтам вірного, обґрунтованого  й свідомого вибору майбутньої професії;студентам, магістрантам, аспірантам-успішного навчання, пам’ятаючи, що слово «студент» походить від «studens»(лат.)- «той, хто наполегливо навчається», як і  мудру напутню пораду генія- Кобзаря Тараса Шевченка:

«Не дуріте самі себе ,

Учітесь,  читайте,

У чужому научайтесь.

Й свого не цурайтесь» ( 14 грудня 1845 р.)

Своїм колегам – команді професорсько –  викладацького складу – здоров’я, миру, творчої наснаги, терпіння, подальших наукових злетів, усвідомивши, що « вчитель – не той, хто навчає, а той у кого навчаються».

Нехай гаслом нашого університету, як і в житті сучасного покоління українців, будуть слова Пилипа Орлика «Vivere est militare» –  «Жити – значить боротися!»

 

З повагою,

                щиро Ваш,

                                ректор,

                                           доктор історичних наук, професор                           С.В.Пронь.

 

 

Вступайте до Міжнародного класичного університету

імені Пилипа Орлика.

Освітня діяльність ВНЗ здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Програми «Освіта – XXI століття». Університет має оригінали всіх установчих та дозвільних документів по діяльності, затверджені в установленому порядку.
Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр.

Міжнародний класичний університет імені П. Орлика – це комплекс недержавних навчальних закладів, існуючих в Україні з 1996 року.

Ліцензія  АЕ № 527891 видана 09.02.2015 р., вуз акредитований  у відповідності з національною класифікацією.

Комплекс Міжнародного класичного університету – це комфортні можливості отримання освіти від дитячого саду, школи, мережі робітничих професій, курсової підготовки до коледжу й університету.

Денна та заочна форма навчання, використання елементів дистанційної підготовки, створення навчальних груп, що працюють у вихідні дні, мережа інформаційних центрів в населених пунктах півдня України, дозволяють найбільш гармонійно поєднати навчання з роботою, пізнати професію, поєднати наукову і бізнес-практики.

У вузі присутні платне навчання, а також грантові моделі для молоді, яка показала найкращі результати у навчальній, науковій та творчій діяльності, учасників АТО і членів їх сімей.

Форми навчання:
– денна;
– денна, з основною завантаженням у вихідні дні;
– заочна;
– заочна, з елементами дистанційного навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
– молодший спеціаліст;
– бакалавр

Перелік спеціальностей:
молодший спеціаліст (на базі 9, 11 класів, диплома кваліфікованого робітника, здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня):
галузь знань: охорона здоров’я  – медсестринство;  – фармація

галузь знань: сфера обслуговування  – готельно-ресторанна справа

галузь знань: архітектура і будівництво – геодезія та землеустрій

галузь знань: інформаційні технології  – комп’ютерна інженерія

галузь знань: журналістика:   – журналістика

галузь знань: право   – право

галузь знань: управління та адміністрування

– фінанси, банківська справа і страхування
– облік та оподаткування
– підприємництво, торгівля і біржова діяльність
– маркетинг

бакалавр (на базі 11 класів, здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня):

галузь знань: охорона здоров’я  — фармація

галузь знань: архітектура і будівництво – геодезія та землеустрій

галузь знань: інформаційні технології – комп’ютерна інженерія

галузь знань: управління та адміністрування – фінанси, банківська справа і страхування

галузь знань: право – право

галузь знань: соціальні та поведінкові науки – психологія

галузь знань: охорона здоров’я – фізична реабілітація

галузь знань: сфера обслуговування
– туризм
– готельно-ресторанна справа

 

для кожної спеціальності розроблені спеціалізації, адаптовані до потреб сучасного ринку праці

у закладі створені можливості для паралельного отримання освіти за двома спеціальностями

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:
– медична довідка (№ 086 / у) та карта щеплень,  документи про освіту (свідоцтво про базову середню освіту, атестат про середню освіту, сертифікат ЗНО, диплом кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та додатки до них або академічна довідка);
– документи, що посвідчують особу (свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про шлюб – для жінок у разі зміни прізвища, приписне свідоцтво або військовий квиток – для чоловіків, які досягли 17-річного віку);
– шість фотокарток 3 x 4 (розрізані і підписані зі зворотної сторони – ПІБ)

Термін подачі документів для вступу:
– на базі неповної загальної середньої освіти – з 11 по 20 липня 2016г;
– на базі повної загальної середньої освіти – з 11 по 27 липня 2016г. (для студентів з ЗНО);
– на базі повної загальної середньої освіти – з 11 по 20 липня 2016г. (для студентів, які проходять співбесіду та здають іспити);
– на базі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня – з 11 по 20 липня 2016 р.

А також осінній та зимовий набори на навчання без відриву від виробництва  – з 17 по 31 жовтня 2016 р. та з 5 по 19 грудня 2016 р.

Додаткова інформація:
Приймальна комісія МКУ ім. Пилипа  Орлика:
час роботи: пн. – пт., з 8:30 до 17:00 год;
телефон/факс (0512) 550-736, (0512) 593-001;
адреса: м. Миколаїв, вул. Котельня, 2.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Миколаєві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.