Головна

 

До відома абітурієнтів

Електронний вступ — 2016

 

 1. Вступники для здобуття ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (допомога в реєстрації on-line можлива безпосередньо в приймальнік комісії Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика).

 

 1. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій

формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Адреса приймальної комісіїМіжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика:

вул. Котельна, 2, м. Миколаїв

Тел: 0512-55-07-36; 0512- 59-30-01

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00; субота – з 9:00 до 14:00.

 

 1. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
  • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
  •  номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для
  вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  •  серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.
 2. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній
  базі.
 1. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1
  цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для
  доступу до особистого електронного кабінету. У разі втрати логіна та пароля вступник може
  відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

 

 1. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого
  логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

 

 1. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:
  стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням
  телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту,
  визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий
  навчальний заклад і напрям (спеціальність).
 1. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до
  якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання
  електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

 

 1. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному
  кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або
  «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус
  «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

 

 

ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ
(http://ez.osvitavsim.org.ua)

 Вітальне слово ректора Міжнародного Класичного університету

 ім. Пилипа Орлика, доктора економічних наук, професора

Валентина Георгійовича В’юна

 Шановні друзі!

rektor

Вітаю Вас у освітянському  і науковому просторі Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Наш колектив  пишається тим, що отримав ім’я Пилипа Орлика, розбудівника національної державності нашої країни, який залишив свій слід на Миколаївщині. В часи його життя правителі провідних держав Європи та Османської імперії визнавали Пилипа Орлика як «високоосвіченого, з тонким національно-патріотичним розумом, палким, свідомим борцем за незалежну Україну».

Провідні дипломати, історики, філософи XIX століття східноєвропейського та азійського напрямку, незважаючи на їхнє негативне ставлення до української національної визвольної ідеї, з повагою підкреслювали щирість і чистоту намірів Пилипа Орлика, визнавали, що він являє собою новий тип патріота й інтелігента, який у неймовірно тяжких умовах напрацьовував конкретні практичні дії, не полишав думки про відновлення самостійності української держави.Девізом нашого університету
є вислів «SCIENTIA POTENTIA EST», що у перекладі з латині означає « ЗНАННЯ —  СИЛА».

У цих давніх мудрих словах відображене прагнення наших викладачів не тільки передавати знання, безцінні наукові і культурні здобутки молодому поколінню, а й виховувати  патріотів рідної землі, справжню інтелектуальну еліту України.Наша мета – активно сприяти розбудові України як суверенної, незалежної демократичної держави з орликівською моделлю демократії, яка гармонійно поєднує вольності та свободи  з дисципліною та порядком у державі, надалі  відроджувати українські звичаї та традиції, українську козацьку національну ідею. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика сьогодні – це науковий освітній заклад нового типу, головним завданням якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність.Основою сучасної концепції розвитку нашого університету є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на  ринку праці; впровадження існуючих та розробка нових інформаційно-комунікативних технологій для навчальної і наукової роботи; постійна модернізація науково-дослідницької діяльності та подальша інтеграція в європейський освітній, науковий та інформаційний простір.Щоб покращити себе, своє оточення, громаду і  майбутнє своєї держави кожний викладач, аспірант, студент  мусить  вдосконалювати себе як людину,  яка щоденно просвітляє себе, передає знання та впевненість в досягнення нашої мети іншим.Бажаю абітурієнтам вірного вибору майбутньої професії, студентам та аспірантам – успішного навчання, колегам творчої наснаги, поглиблення та реалізації своїх наукових досліджень,  плідної праці на славу вітчизняної науки та освіти! Будемо і надалі  жити за стародавньою козацькою клятвою:

«Богу душу, життя Україні, серце людям,  честь нікому!»     Слава Україні !

З повагою, ректор,  доктор економічних наук, професор        Валентин  В’юн.

Вступайте до Міжнародного класичного університету

імені Пилипа Орлика.

Освітня діяльність ВНЗ здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Програми «Освіта — XXI століття». Університет має оригінали всіх установчих та дозвільних документів по діяльності, затверджені в установленому порядку.
Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр.

Міжнародний класичний університет імені П. Орлика — це комплекс недержавних навчальних закладів, існуючих в Україні з 1996 року.

Ліцензія  АЕ № 527891 видана 09.02.2015 р., вуз акредитований  у відповідності з національною класифікацією.

Комплекс Міжнародного класичного університету — це комфортні можливості отримання освіти від дитячого саду, школи, мережі робітничих професій, курсової підготовки до коледжу й університету.

Денна та заочна форма навчання, використання елементів дистанційної підготовки, створення навчальних груп, що працюють у вихідні дні, мережа інформаційних центрів в населених пунктах півдня України, дозволяють найбільш гармонійно поєднати навчання з роботою, пізнати професію, поєднати наукову і бізнес-практики.

У вузі присутні платне навчання, а також грантові моделі для молоді, яка показала найкращі результати у навчальній, науковій та творчій діяльності, учасників АТО і членів їх сімей.

Форми навчання:
— денна;
— денна, з основною завантаженням у вихідні дні;
— заочна;
— заочна, з елементами дистанційного навчання

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
— молодший спеціаліст;
— бакалавр

Перелік спеціальностей:
молодший спеціаліст (на базі 9, 11 класів, диплома кваліфікованого робітника, здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня):
галузь знань: охорона здоров’я  — медсестринство;  — фармація

галузь знань: сфера обслуговування  — готельно-ресторанна справа

галузь знань: архітектура і будівництво — геодезія та землеустрій

галузь знань: інформаційні технології  — комп’ютерна інженерія

галузь знань: журналістика:   — журналістика

галузь знань: право   — право

галузь знань: управління та адміністрування

— фінанси, банківська справа і страхування
— облік та оподаткування
— підприємництво, торгівля і біржова діяльність
— маркетинг

бакалавр (на базі 11 класів, здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня):

галузь знань: охорона здоров’я  — фармація

галузь знань: архітектура і будівництво — геодезія та землеустрій

галузь знань: інформаційні технології — комп’ютерна інженерія

галузь знань: управління та адміністрування — фінанси, банківська справа і страхування

галузь знань: право — право

галузь знань: соціальні та поведінкові науки — психологія

галузь знань: охорона здоров’я — фізична реабілітація

галузь знань: сфера обслуговування
— туризм
— готельно-ресторанна справа

 

для кожної спеціальності розроблені спеціалізації, адаптовані до потреб сучасного ринку праці

у закладі створені можливості для паралельного отримання освіти за двома спеціальностями

Інформація для абітурієнта

Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:
— медична довідка (№ 086 / у) та карта щеплень,  документи про освіту (свідоцтво про базову середню освіту, атестат про середню освіту, сертифікат ЗНО, диплом кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та додатки до них або академічна довідка);
— документи, що посвідчують особу (свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про шлюб — для жінок у разі зміни прізвища, приписне свідоцтво або військовий квиток — для чоловіків, які досягли 17-річного віку);
— шість фотокарток 3 x 4 (розрізані і підписані зі зворотної сторони — ПІБ)

Термін подачі документів для вступу:
— на базі неповної загальної середньої освіти — з 11 по 20 липня 2016г;
— на базі повної загальної середньої освіти — з 11 по 27 липня 2016г. (для студентів з ЗНО);
— на базі повної загальної середньої освіти — з 11 по 20 липня 2016г. (для студентів, які проходять співбесіду та здають іспити);
— на базі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня — з 11 по 20 липня 2016 р.

А також осінній та зимовий набори на навчання без відриву від виробництва  — з 17 по 31 жовтня 2016 р. та з 5 по 19 грудня 2016 р.

Додаткова інформація:
Приймальна комісія МКУ ім. Пилипа  Орлика:
час роботи: пн. — пт., з 8:30 до 17:00 год;
телефон/факс (0512) 550-736, (0512) 593-001;
адреса: м. Миколаїв, вул. Котельня, 2.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Миколаєві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.